Kvinner og kreft

The Norwegian Women and Cancer Study (NOWAC)

Om Kvinner og kreft

Kvinner og kreft er en befolkningsbasert helseundersøkelse med mål om å studere hvilke faktorer som påvirker utvikling og overlevelse av kreft, for å gi økt kunnskap om forebygging av kreftsykdom og for tidlig død, nasjonalt og globalt. 

Undersøkelsen er en landsdekkende populasjonsbasert, kohortstudie som hovedsakelig bruker informasjon fra spørreskjema. Datainnsamlingen startet i 1991 og sist innsamling ble foretatt i 2017. Kvinner og Kreft har data fra nær 172 000 kvinner, hvor 50 000 også har bidratt med blodprøver. Det har også blitt tatt vevsprøver fra normalt brystvev og brystkreftsvulster.

Kvinnene i undesøkelsen er et tilfeldig uttrekk fra Folkeregisterets database og var 30–70 år da de svarte på første spørreskjema. Data fra Kvinner og kreft kobles årlig til kreftregisteret og dødsårsaksregisteret.

Det ble inngått et samarbeid med European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), et samarbeidsprosjekt som omfatter ti ­europeiske land i 1998.

Studien er hjemlet i helseforskningsloven og helseregisterloven og er forankret ved institutt for samfunnsmedisin, det helseviteskaplige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. 

Våre deltakere

Først og fremst vil vi uttrykke vår takknemlighet for at dere har bidratt med svært verdifulle data fra spørreskjema og blodprøver!

Vi ønsker å benytte deres data på best mulig måte for å fremskaffe ny kunnskap om kreft.

Spørreskjemaet har spørsmål om noen i nær familie har hatt enkelte krefttyper, dette gjelder brystkreft, tykktarmskreft og kreft i eggstokkene. For brystkreft har de hatt mulighet for å svare mor, søstre, døtre og bestemødre, de har også kunne oppgi mors fødselsår. For tykktarmskreft har deltagerne hatt mulighet til å oppgi om mor eller far tidligere har hatt krefttypen, mens for kreft i eggstokkene kan kun mor oppgis som nær familie. 

Foto: Mostphotos.com

Kontakt: 

nowac@uit.no


Personvern
Pågående prosjekter
Informasjonsskriv og spørreskjema
Ofte stilte spørsmål

For forskere

Prosjektledere knyttet til institusjoner med forskningskompetanse kan søke om tilgang til forskningsdata fra Kvinner og kreft. Hovedveileder oppføres som prosjektleder for ph.d.- og masterstudenter.

Alle prosjekter som søker om data og biologisk materiale i Kvinner og kreft må ha egen REK-godkjenning.

Prosjekter som søker Kvinner og kreft, må oppgi behandlingsgrunnlag etter EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven. Videre må forskningsansvarlig institusjon vurdere behovet for å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA). Alle prosjekter som er forankret ved UiT Norges arktiske universitet og behandler personopplysninger skal meldes til SIKT i tråd med UiTs retningslinjer.

Kostnader knyttet til søknad om datautlevering dekker en del av utgiftene knyttet til utleveringen, og bidrar til videre forvaltning og kvalitetssikring av data i Kvinner og kreft, se oversikt nedenfor for nærmere informasjon.

Søknaden med vedlegg sendes til NOWAC@uit.no.


Datatilgang
Kvinner og krefts ledergruppe
Informasjonsskriv og spørreskjema
Priser for utlevering av forskningsdata

Publikasjoner

Kvinner og kreft har vært en viktig kilde til data for mange vitenskapelige publikasjoner. Flere publikasjoner har brukt data utelukkende fra Kvinner og kreft, mens andre har brukt Kvinner og kreft-data i kombinasjon med andre kilder.

En del av Kvinner og kreft-studien er også inkludert i en studie som heter European Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). EPIC er en stor studie som har samlet informasjon fra flere europeiske land som har blitt brukt i mange vitenskapelige publikasjoner.  

Noen av publikasjonene er bak betalingsmur. 

Vi jobber med å oppdatere listen over publikasjoner fram til nåtid og vil poste lenker der det mangler. 


Publikasjonsliste til Kvinner og kreft
Publikasjonsliste til EPIC

Mediesaker


Kontakt


Har du spørsmål om Kvinner og kreft?

 
Logg inn / Login