Kvinnehelse og perinatologi

Om

Forskningsgruppen Kvinnehelse og Perinatologi fokuserer på forskning innen føtomaternell fysiologi and genetikk, placenta, svangerskapsimmunologi, reproduktiv biologi, evidensbasert svangerskapsomsorg og epidemiologi, urogynekologi og kroniske underlivssmerter.

Medlemmer


ProsjekterPublikasjoner

En oversikt over våre publikasjoner finnes her: Cristin

Nyheter
Kvinnehelse og perinatologi


Heidi Tiller: heidi.tiller@uit.no
Nora Hersoug Nedberg: nora.h.nedberg@uit.no
Mona Nystad: mona.nystad@uit.no
Logg inn / Login