Kompetanse i sosialt arbeid (KOMSA)

Forskningsgruppen har fokus på sosialt arbeid. Gruppens forsknings- og utviklingsarbeid skal
bidra til kunnskap som utvikles i en lokal, nasjonal og global kontekst. Det er derfor nødvendig med forskning både om, med og for sosiale grupper som opplever samfunnsmessige forhold, en velferdspolitikk, og et regelverk som kan fører til marginalisering og større ulikhet i samfunnet. 


Gruppens forskning og utviklingsarbeid skal bidra til å utvikle  sosialfaglig kunnskap i en lokal, nasjonal og global kontekst. Det er derfor nødvendig med forskning både om, med og for sosiale grupper som opplever samfunnsmessige forhold, en velferdspolitikk, og et regelverk som kan fører til marginalisering og større ulikhet i samfunnet.

Sosialt arbeid i Norge forankres i den internasjonale definisjonen av sosialt arbeid:
“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social
change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people.
Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing. The above definition may be amplified  at national and/or regional levels.” (Definition was approved by the IFSW General Meeting and the IASSW General Assembly in July 2014).

I forskningsgruppens arbeid med å følge opp denne definisjonens innretning er det særlig tre kritiske dimensjoner det er viktig å ha fokus på; mikro versus makro rammeverk, individuelle visa kollektive tilnærminger, utvikling av akademisk kunnskap inkludert urfolkskunnskap og dens betydning for sosialt arbeid.

Målsetting:

  • Fremme forsknings- og utviklingsarbeid innen det sosiale arbeidets område og ha særskilt fokus på sosialt arbeid i nordområdene.
  • Fremme forskning- og utviklingsarbeid om flerkulturelt sosialt arbeid
  • Ha et tett samarbeid med praksisfelt
  • Utvikle nye og kontekstualiserte metoder i sosialt arbeid.
  • Utvikle nye og kontekstualiserte undervisningsmåter i sosialt arbeid
  • Å synliggjøre og forhindre marginalisering samt å påvise og reparere konsekvenser av utenforskap av kortere og lenge varighet.
  • Fremme forskning som har fokus på brukermedvirkning i tjenester/sosialt arbeid
  • Etablere en faglig plattform for arbeidsfeltet sosialt arbeid som publiserer poengivende artikler og bøker.
  • Samarbeide aktivt med nasjonale og internasjonale nettverk som er relevante for sosialt arbeid.

Medlemmer


Nyheter

Ulike forskningsprosjekterPublikasjoner

- TBA

Kompetanse i sosialt arbeid (KOMSA)


UiT Norges arktiske universitet
Postboks 1621
9509 Alta
wenche.kjempenes@uit.no
Logg inn / Login