Småbarns læring i forskjellige sosiale kontekster


Vi vet at småbarn lærer i sosiale samspill med andre. Barn lærer masse av å observere det som skjer rundt seg, og ved å herme etter det andre gjør. Men lærer barn i alle sosiale situasjoner og har det noe betydning hvem barnet lærer fra? 

Prosjektet består av tre studier hvor vi har forsket på hvordan småbarn (0-3 år) lærer i forskjellige situasjoner, både på lab og digitalt i videosamtaler med forsker. Vi har også undersøkt hvordan barn lærer fra forskjellige kommunikasjonspartnere, slikt som personer de har møtt før eller som er helt ukjente for dem (studie 1), eller fra personer som forstyrrer det sosiale samspillet med mobiltelefoner (studie 2), og sosiale roboter med sosiale trekk (studie 3). Prosjektet gir en bedre forståelse av hva som er viktig for å skape gode læringsmiljøer og sosiale samspill for de aller minste. 

Studie 1 - Småbarns imitasjon: Det er viktig å forstå mekanismene bak hvordan førspråkelige barn lærer. Vi undersøkte barns sosiale læring (imitasjonsevner) fra kjente og ukjente personer med et nytt testmateriale på laben vår. Vi utviklet et nytt og velfungerende testmateriale i studien som kan brukes for å måle småbarns imitasjon i fremtidig forskning. Samarbeidspartnere: Linda Johansen og Gabriella Óturai. 

Studie 2: Småbarn og smarttelefonforstyrrelser: Det er viktig å lære mer om hvordan barn forstår avbrytelser i kommunikasjon, samt hvordan småbarn påvirkes av andres telefonbruk i sosiale situasjoner. Vi undersøkte hvordan småbarn tolker situasjoner hvor det sosiale samspillet blir avbrutt av andres smarttelefonbruk. Dette undersøkte vi ved å se på hvordan barnas læring (imitasjon) påvirkes av at andre avbryter samspillet med telefonbruk. Familier deltok i denne studien digitalt via videosamtale med forsker. Samarbeidspartnere: Gabriella Óturai og Mikołaj Hernik

Studie 3: Småbarn og sosiale roboter: Kan roboter fungere som sosiale partnere for småbarn? Denne litteraturstudien gir et innblikk i hvordan småbarn kan lære fra sosiale roboter, som er roboter bygd for sosialt samspill med mennesker. Samarbeidspartnere: Vi Ngoc-Nha Tran, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, og Lars Ailo Bongo.

Ph.D.-prosjekt med samarbeidspartnere:

Forskningsgruppe for klinisk psykologi, UiT: Solveig Flatebø (PhD-student) og Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Forskningsgruppe for barns utvikling, UiT: Linda Johansen, Gabriella Óturai og Mikołaj Hernik

Institutt for Informatikk, UiT: Lars Ailo Bongo og Vi Ngoc-Nha Tran

Prosjektperiode: 2019-2024Medlemmer:

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang


Finansiering:

UiT - Norges arktiske universitet finansierer PhD-prosjektet i sin helhet. Studie 1 er også finansiert av Helse Nord (HNF-1390-17).