Data- og biobankutvalget


Data- og biobankutvalget (DBU) behandler søknader om tilgang til forskningsdata og biologisk materiale fra Fit Futures. Utvalget har følgende medlemmer: 

DBU har følgende møteplan våren 2024:

  • Mandag 22.01.2024
  • Mandag 26.02.2024
  • Mandag 25.03.2024
  • Mandag 29.04.20204
  • Mandag 27.05.2024
  • Mandag 24.06.2024

Med forbehold om endringer.

Dersom du søker senest to uker før neste DBU-møte vil søknaden din bli behandlet i førstkommende møte. Tilbakemelding på søknad vil som hovedregel bli gitt innen to uker etter hvert møte.