Peter F. Hjort-seminaret
Peter F. Hjort-seminaret

Velkommen til Peter F. Hjort-seminaret 2021!


Hvordan kan ny og banebrytende forskning fra UiT være en drivkraft i nord, og bidra til å skape bærekraftige løsninger som samfunnet trenger i framtida?

Peter F. Hjort-seminaret er et initiativ for å styrke verdiskapingen i nord gjennom tettere samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og arbeids- og næringslivet. Seminaret er en møteplass der næringsrettede problemstillinger drøftes, og har vært arrangert årlig siden 2015. Grunnlaget for verdiskaping og innovasjon legges gjennom kunnskapsutveksling, nettverksbygging og samarbeid.

UiT skal være en drivkraft i nord blant annet gjennom å gjøre vår forskning og utdanning relevant og tilgjengelig for nærings- og samfunnsliv i landsdelen. For å få til det, trenger vi tett dialog og å få fram de nordnorske samfunnenes perspektiv på forsknings- og kunnskapsbehovet i regionen.

I 2021 gjennomføres Peter F. Hjort-seminaret digitalt over fire dager, ved hjelp av videokommunikasjonsverktøyet ZOOM, med sendinger fra Tromsø og innslag fra Vadsø, Lofoten og Mo i Rana. Sendingene starter med plenumsinnlegg om forskning og lokalt nærings- og samfunnsliv. Deretter deles deltakerne inn i forhåndsvalgte workshop-rom, for å diskutere mulig samarbeid med utgangspunkt i relevant forskning og utdanning. Seminaret avsluttes med at deltakerne samles i (det digitale) plenumsrommet, for oppsummering og avsluttende innlegg.

Kontakt oss

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet ved UiT Norges arktiske universitet er sekretariatet for Peter F. Hjort-seminaret.

Ta gjerne kontakt med oss for innspill eller ved spørsmål: pfhjort@uit.no