Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

SSO-3030 Myndiggjørende sosialt arbeid - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studentene kan søke fritak for dette emnet på grunnlag av dokumentert sosialfaglig videreutdanning.


Innhold

I dette emnet presenteres teoretiske perspektiver innen sosialt arbeid med fokus på myndiggjøring på samfunns-, gruppe- og individnivå.

Emnets innhold er inspirert av ulike myndiggjørende perspektiver, som kritisk og radikalt sosialt arbeid. Samfunnsarbeid og andre kollektive tilnærminger til praktisk sosialt arbeid som vektlegger ressurs- og maktmobilisering står sentralt.

Emnet tar sikte på å gi kunnskap i myndiggjørende sosialt arbeid som en motvekt til marginalisering.


Opptakskrav

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav: Jfr. opptakskrav til master i sosialt

Sosialt arbeid - master | UiT

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha:

Kunnskaper

Studenten har

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten kan 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er som utgangspunkt hovedspråk i undervisning, men det kan også bli undervist på et annet skandinavisk språk eller på engelsk. Eksamensspråket er norsk, men studentene har mulighet for å skrive på et skandinavisk språk eller engelsk til skriftlig eksamen.

Undervisning

I emnet vil følgende læringsformer inngå: