Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet er obligatorisk i de fleste bachelorprogram. Kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tekning og ulike oppfatninger om naturen.

For økonomistudenter er emnet noe annerledes organisert. For disse studentene erstattes menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Kurset tar for seg fem av de følgende spørsmålene (avhengig av hvilke seminargrupper man går på): Hva vil det si å være et menneske? Hva er kunnskap? Hva er rett og galt? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er natur og hva er vitenskap? Hva er bærekraftig utvikling og samfunnsansvar? Hva vil det si å tolke og å argumentere?

Studentene skal kunne

• Forklare hva spørsmålene går ut på.

• Forklare filosofiske begreper som brukes for å diskutere dem.

• Forklare sentrale teorier som forsøker å besvare dem.

• Forklare argumenter for og imot teoriene

Ferdigheter:

Studentene skal kunne

• Anvende de filosofiske begrepene og teoriene i nye sammenhenger og på konkrete eksempler.

• Identifisere argumentasjonen i en tekst.

• Vurdere og kritisere argumenter på et grunnleggende nivå.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne

• Reflektere selvstendig og kritisk.

• Uttrykke seg på en akademisk måte.

• Delta i en muntlig akademisk diskusjon.

• Utforme en akademisk tekst.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 11 uker og består av forhåndsinnspilte videoforelesninger og et ukentlig seminar. Seminarene er innrettet mot ulike fagområder, uten at det skaper noen bindinger for senere studier.