Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BVE-3060 Innovasjon og fagutvikling i barnevernsarbeid - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet master i barnevernsarbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studentene inngående kunnskap om fagutvikling og innovasjonsprosesser i barnevernfaglig arbeid. Studentene skal også få forståelse for sammenhengen mellom praksis, forskning og fagutvikling.

Emnet skal gi studentene kompetanse i å gjennomføre fagutviklings- og innovasjonsprosesser innenfor barnevernsfeltet, men også gjøre dem i stand til å reflektere kritisk rundt forhold ved praksis og organisering i feltet.

Studenten vil også få kompetanse i å analysere og formidle barnevernfaglige problemstillinger i feltet og til allmenheten.


Opptakskrav

Søknadskode: 9371 enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav: Jf. opptakskrav til master i barnevernsarbeid

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten kan: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Det kan forventes en del undervisning på engelsk.


Undervisning