Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

ARK-1014 Hva er arkeologi? - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ARK-6000 Arkeologi i nord - en innføring 10 stp

Innhold

Hvorfor gjør arkeologer utgravninger og annet feltarbeid? Hvordan vet de hva de skal lete etter? Og hva kan det de finner fortelle om fortida og mennesker før oss? Dette er noe av det du vil få svar på i dette emnet. Arkeologien er opptatt av mange av de store spørsmålene om fortida. Når oppsto mennesket, når begynte vi å dyrke jorda og holde husdyr, og når organiserte vi oss i stater og begynte å bo i byer? Men også mange andre og ikke mindre viktige spørsmål opptar faget. Hvordan har menneskene bodd og hva har de spist til ulike tider? Hvorfor laget de helleristninger og annen bergkunst? Hvordan begravde de sine døde og hva kan gravene og levningene etter de døde fortelle om deres status, livsførsel og slektskap? Som du vil få vite, finnes det ulike teorier og metoder for å svare på slike spørsmål, og du vil også lære at det finnes forskjellige retninger eller spesialiseringer i faget. Noen arbeider med sporene etter de eldste menneskene, noen med analyser i laboratorium og andre igjen studerer tingene fra vår egen samtid, bare for å nevne noe. Arkeologi er sammensatt og det er med på å gjøre faget så spennende. Det er nettopp denne egenarten og dette mangfoldet som utgjør temaet for emnet og som gir svar på det overordnete spørsmålet: «Hva er arkeologi?».

Emnet er inndelt i følgende temaer:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

12 dobbelttimer forelesninger, inkl. en ekskursjon. Det legges vekt på å engasjere og aktivere studentene underveis i forelesningene ved hjelp av ulike aktiviteter, som for eksempel materialstudier, bruk av online databaser, summegrupper, korte gruppe-diskusjoner, med mer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.