Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

JUR-0500 Examen facultatum jusfaglig variant - 10 stp


Ansvarlig enhet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Emnet er en del av 1. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

EXFACJUS Examen facultatum jusfaglig variant 9 stp

Innhold

Se Fagbeskrivelse med pensum

Hva lærer du

Se Fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det foreventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.