Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

JUR-1004 1. avdeling master. Muntlig prøve - 10 stp


Ansvarlig enhet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Emnet inngår i 1. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Ex. fac. (JUR-0500) må være bestått før studenten får avlegge avsluttende eksamen.


Studiepoengreduksjon

JUS-100 Juridisk studium, 1. avdeling 10 stp

Innhold

Se Fagbeskrivelse med pensum

Hva lærer du

Se Fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes at studentene tar et stort ansvar for egen læring.