Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

JUR-2012 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve - 30 stp


Ansvarlig enhet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Emnet inngår i 2. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Før studentene kan begynne på 2. avdeling, må de ha bestått 1. avdeling.


Studiepoengreduksjon

JUR-2003 2. avdeling master. Skoleeksamen 22 stp

Innhold

Se fagbeskrivelse med pensum for 2. avdeling.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, JUR-0500 Examen facultatum jusfaglig variant, JUR-1003 1. avdeling master. Skoleeksamen, JUR-1004 1. avdeling master. Muntlig prøve, JUR-2011 Rettshistorie

Hva lærer du

Se fagbeskrivelse med pensum for 2. avdeling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.