Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis - 0 stp


Ansvarlig enhet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Emnet inngår i 4. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Før studentene kan begynne på 4. avdeling, må de ha bestått 3. avdeling.


Innhold

Se Fagbeskrivelse med pensum

Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2511 Juridisk metode og etikk, JUR-2512 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2513 3. avdeling master. Skoleeksamen

Hva lærer du

Se Fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

I forkant av praksisperioden skal studentene delta på obligatorisk praksisforberedende undervisning. Den praksisforberedende undervisningen inneholder følgende emner: Formålet med praksisordningen, metodiske, rettspolitiske og rettssosiologiske problemstillinger i praksis, yrkesetiske problemstillinger, utforming av praksismappe, gjennomføring av praksisseminar og praktisk informasjon om praksisperioden.

Studenten skal ha en fast kontaktlærer ved fakultetet. Kontaktlærer skal kontakte studenten i løpet av praksisoppholdets første to uker. Studenten har krav på muntlig veiledning fra kontaktlærer om utformingen av praksismappa og forberedelser til praksisseminaret.

Praksisperioden skal avsluttes med en praksismappe og deltakelse på praksisseminar, samt en egen vurdering av praksisen.