Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

JUR-3013 4. avdeling master Skoleeksamen - 15 stp


Ansvarlig enhet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Emnet inngår i 4. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Før studentene kan begynne på 4. avdeling, må de ha bestått 3. avdeling.


Innhold

Se fagbeskrivelse med pensumfor 4. avdeling.

Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2511 Juridisk metode og etikk, JUR-2512 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2513 3. avdeling master. Skoleeksamen, JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis

Hva lærer du

Se fagbeskrivelse med pensumfor 4. avdeling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes at studentene tar et stort ansvar for egen læring.