Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

REL-1000 Innføring i religionsvitenskap - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

REL-1030 Innføring i kristendom 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i utvalgte religioners roller i Norge, Sápmi og internasjonalt, med vekt på deres praksiser, institusjoner, maktforhold, mangfold og historier. Kristendom, islam, buddhisme og urfolks egne tradisjoner får særlig oppmerksomhet. Religionsvitenskapelige begreper, kildekritiske spørsmål og historisk-kritisk metode presenteres gjennomgående i emnet. I tillegg læres formelle krav til akademiske diskusjoner og tekster, som saklighet og bruk av kilder og referanser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har grunnleggende kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er normalt norsk. Enkelte av forelesningene kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamensspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av ca. 24 timer forelesning. Det forutsettes aktiv studentdeltakelse. Studentene oppfordres dessuten til egenaktivitet, og vil få hjelp til etablering av kollokviegrupper.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.