Skriv ut Lukk vindu


 

Informatikk, datafag - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i informatikk.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + MATRS
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 224

Beskrivelse av studiet

Studiet er praktisk og kreativt, og du blir god på problemløsing ved hjelp av programmering.

Du lærer også hvordan håndtere store datamengder, internett og kommunikasjon mellom systemer, datasikkerhet og metoder for prosjektarbeid.

Studiet har også rom for valgfag der du kan fordype deg i flere informatikkemner eller ta andre fag.

Slik er studiet lagt opp:

1. semester (høst)
INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte
INF-1800 Digitaliisering og IT-profesjonalitet
MAT-1005 Diskret matematikk

2. semester (vår)
INF-1101 Datastrukturer og algoritmer
INF-1400 Objektorientert programmering
INF-1yyy Programvare-design og innovasjon

3. semester (høst)
FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert
Valgfag i informatikk
Valgfag

4. semester (vår)
Valgfag i informatikk
Valgfag
Valgfag

5. semester (høst)
INF-2300 Computer Communication
INF-2700 Database Systems
Valgfag

6. semester (vår)
INF-2310 Computer Security
INF-2900 Software engineering
Valgfag


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte - 10 stp. INF-1800 Digitalisering og IT-profesjonalitet - 10 stp. MAT-1005 Diskret matematikk - 10 stp.
2. sem. (vår) INF-1101 Datastrukturer og algoritmer - 10 stp. INF-1400 Objektorientert programmering - 10 stp. INF-1900 Programvaredesign og innovasjon - 10 stp.
3. sem. (høst) FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp.
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) INF-2300 Computer Communication - 10 stp. INF-2700 Database Systems - 10 stp.
6. sem. (vår) INF-2310 Computer Security - 10 stp. INF-2900 Software engineering - 10 stp.

Hva lærer du?

Studiet er basert på en praktisk og problembasert tilnærming til læring. Du lærer hvordan datamaskiner er bygd opp og virker, og hvordan programmer virker sammen med maskinvaren. I tillegg lærer du om kommunikasjon mellom maskiner, samt lagring av store datamengder. Du vil også få kunnskap om utvikling av dataprogrammer både alene og i team. Du lærer om datasikkerhet og hva som kan gjøres for å løse utfordringer knyttet til dette. På studiet vil du bruke verktøy og metodikk for å lage sikre og robuste programsystemer.

Gjennom den praktiske tilnærmingen vil du lære hvordan man programmerer en datamaskin til å løse ulike oppgaver som trengs i industri eller i det daglige. Du vil kunne utvikle algoritmer og systemarkitekturer som gjør en datamaskin fleksibel, pålitelig og effektiv.

Studiet i informatikk viser deg hvordan faget har utviklet seg og brukes i dag innenfor teknologi, økonomi og samfunn. Du vil få kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi, som ytringsfrihet, personvern, og åpenhet. Du vil kunne veksle mellom å samarbeide i team med kolleger og jobbe alene med oppgaver.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.

Det legges opp til utveksling i 3. og / eller 4. semester for dette studiet.


Jobbmuligheter

Studiet gjør deg attraktiv for jobb i mange bransjer, også internasjonalt.

Informatikere kan jobbe som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter, mens noen er ledere eller etablerer egne bedrifter. Du kan jobbe med datasikkerhet, spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger.

Informatikere utdannet ved UiT jobber i firma som for eksempel Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, og HP.

Videre studier

Etter en bachelorgrad i informatikk kan man gå videre med en mastergrad. Studiet kvalifiserer for opptak til 2-årig masterstudium i informatikk i Bodø eller i Tromsø dersom gjennomsnittskarakteren i bachelorstudiet er tilsvarende C eller bedre.