Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FAR-3204 Avansert klinisk farmasi og tverrprofesjonelt samarbeid - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for farmasi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne 

Innhold

Emnet vil gi studenten et grunnlag for å forstå hvordan å benytte farmasøytisk kompetanse i samarbeid med pasient og annet helsepersonell for å fremme riktig legemiddelbruk:


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Kandidaten: 

 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk.  

 

Pensumlitteraturen er hovedsakelig på engelsk.    

Eksamensspråk er norsk. 


Undervisning

Det kreves gode praktiske språkferdigheter i norsk for å kunne fungere i klinisk praksis. Oppgave «klinisk samtale» må gjennomføres og bestås før studenten får gå ut i klinisk praksis.

Under praksisen må du følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for studenter, som blant annet omfatter arbeidstøy. Les mer om dette her, under punktet "Praktisk informasjon": Student i UNN

 

Egenerklæringen om MRSA og tuberkulose skal fylles ut av alle studenter før du første gang skal ut i praksisstudier/klinisk undervisning. Se mer informasjon her.