Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

JUR-1004 1. avdeling master. Muntlig prøve - 10 stp


Ansvarlig enhet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Emnet inngår i 1. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

JUS-100 Juridisk studium, 1. avdeling 10 stp

Innhold

Se Fagbeskrivelse med pensum

Hva lærer du

Se Fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes at studentene tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Ex. fac. (JUR-0500) må være bestått før studenten får avlegge avsluttende eksamen på avdelingen.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

Se også Eksamensreglementfor graden master i rettsvitenskap §§ 4 og 5.

Eksamen består av:

Muntlig skoleeksamen (JUR-1004) på inntil ½ time over et emne oppgitt to dager forut. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. §§ 6 og 9 i eksamensreglement for 1.-4. avdeling.

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. siste ledd i §§ 7 og 9 i eksamensreglementet for 1.-4. avd. master.