Skriv ut Lukk vindu


 

Spesialistutdanning i kjeveortopedi

Fakta

Varighet:6 Semester
Studiepoeng:180
Gradsnavn:
Opptakskrav:Opptakskravene er godkjent norsk autorisasjon som tannlege med minst 2 års allmennpraksis.
Søknadsfrist:
Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Det overordnede mål er å utdanne tannleger til spesialistkompetanse i kjeveortopedi med en solid kunnskapsgrunn og tilstrekkelig klinisk kompetanse i ulike behandlinger for å mestre diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede kjeve og bitt-anomalier, -avvik

Hva lærer du?

Graden av læringsutbytte følges kontinuerlig under utdanningsperioden og bedømmes utfra

Kandidatens teoretiske og kliniske kunnskap og kompetanse til å løse kliniske og andre problemstillinger.

Følgende definisjoner er benyttet for å beskrive kompetanse i samsvar med retningslinjer for ADEE og beskevet i Profile and competences for the graduating European dentist – update 2008 (PCD). Cowpe et al., 2009 European Journal of Dental Education 14:193–202.

kompetent til:
kandidaten skal ha en solid teoretisk kunnskap og forståelse for emnet sammen med tilstrekkelig klinisk erfaring for å selv løse kliniske og andre problemer
kunnskap om:
kandidaten skal ha en solid teoretisk kunnskap og forståelse, men trenger/har bare en begrenset klinisk/praktisk erfaring
vare kjent med: kandidaten skal ha en basal forståelse av emnet, men trenger ikke klinisk/annen erfaring eller forventes å selv løse problemer


Undervisning og eksamen

Kompetanseutvikling av tannleger under spesialistutdanning skjer i hovedsak gjennom teoretiske studier og seminar og praktisk tjeneste/arbeid under veiledning av erfarne spesialister. Klinisk tjenestegjøring skjer ved TkNN og omfatter kliniske undersøkelser, presis veiledet planlegging og gjennomføring og oppfølging av påkrevd tannbehandling til de pasienter som henvises til spesialistklinikken / kompetansesenteret med varierende diagnoser og kompleksitet.

Praksis

Det kliniske arbeidet utgjør i gjennomsnitt ca. 20 timer/uke og i tillegg 4 timer til gjennomgang av terapiplanlegging og pasientbeskrivelser under teoretisk / klinisk veiledning. Den praktisk kliniske veiledning skjer fortløpende under hele tjenestetiden. Etter avsluttet praksis skal kandidaten presentere en læringsmappe med 100 henviste pasienter med forskjellige diagnoser og behandlings strategier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det undervises på skandinavisk og engelsk.