Skriv ut Lukk vindu


 

Spesialistutdanning i kjeveortopedi

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:
Opptakskrav:

Opptakskravene er godkjent norsk autorisasjon som tannlege med minst 2 års allmennpraksis fra et nordisk land.

Språkkrav:norsk/skandinavisk/engelsk.

Søknadsfrist:
Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Det overordnede mål er å utdanne tannleger til spesialistkompetanse i kjeveortopedi med en solid kunnskapsgrunn og tilstrekkelig klinisk kompetanse i ulike behandlinger for å mestre diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede kjeve og bitt-anomalier, -avvik.

Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) ODO-6300 Spesialistutdanning i kjeveortopedi - 180 stp.

Hva lærer du?

Spesialistutdanning i kjeveortopedi skal kvalifisere kandidaten til å:


Undervisning og eksamen

Kompetanseutvikling av tannleger under spesialistutdanning skjer i hovedsak gjennom teoretiske studier og seminar og praktisk tjeneste/arbeid under veiledning av erfarne spesialister. Klinisk tjenestegjøring skjer ved Tannhelsetjenestens kompetanssenter for Nord-Norge og omfatter kliniske undersøkelser, presis veiledet planlegging og gjennomføring og oppfølging av påkrevd tannbehandling til de pasienter som henvises til spesialistklinikken / kompetansesenteret med varierende diagnoser og kompleksitet.

Praksis

Det kliniske arbeidet utgjør i gjennomsnitt ca. 20 timer/uke og i tillegg 4 timer til gjennomgang av terapiplanlegging og pasientbeskrivelser under teoretisk / klinisk veiledning. Den praktisk kliniske veiledning skjer fortløpende under hele tjenestetiden. Etter avsluttet praksis skal kandidaten presentere en læringsmappe med 100 henviste pasienter med forskjellige diagnoser og behandlings strategier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det undervises på skandinavisk og engelsk.