Skriv ut Lukk vindu


 

Spesialistutdanning i kjeveortopedi

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:
Opptakskrav:Opptakskravene er godkjent norsk autorisasjon som tannlege med minst 2 års allmennpraksis.
Søknadsfrist:
Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Det overordnede mål er å utdanne tannleger til spesialistkompetanse i kjeveortopedi med en solid kunnskapsgrunn og tilstrekkelig klinisk kompetanse i ulike behandlinger for å mestre diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede kjeve og bitt-anomalier, -avvik.

Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) ODO-6300 Spesialistutdanning i kjeveortopedi - 180 stp.

Hva lærer du?

Spesialistutdanning i kjeveortopedi skal kvalifisere kandidaten til å:


Undervisning og eksamen

Kompetanseutvikling av tannleger under spesialistutdanning skjer i hovedsak gjennom teoretiske studier og seminar og praktisk tjeneste/arbeid under veiledning av erfarne spesialister. Klinisk tjenestegjøring skjer ved TkNN og omfatter kliniske undersøkelser, presis veiledet planlegging og gjennomføring og oppfølging av påkrevd tannbehandling til de pasienter som henvises til spesialistklinikken / kompetansesenteret med varierende diagnoser og kompleksitet.

Praksis

Det kliniske arbeidet utgjør i gjennomsnitt ca. 20 timer/uke og i tillegg 4 timer til gjennomgang av terapiplanlegging og pasientbeskrivelser under teoretisk / klinisk veiledning. Den praktisk kliniske veiledning skjer fortløpende under hele tjenestetiden. Etter avsluttet praksis skal kandidaten presentere en læringsmappe med 100 henviste pasienter med forskjellige diagnoser og behandlings strategier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det undervises på skandinavisk og engelsk.