Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis - 0 stp


Ansvarlig enhet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Emnet inngår i 4. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Se Fagbeskrivelse med pensum

Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen

Hva lærer du

Se Fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

I forkant av praksisperioden skal studentene delta på obligatorisk praksisforberedende undervisning. Den praksisforberedende undervisningen inneholder følgende emner: Formålet med praksisordningen, metodiske, rettspolitiske og rettssosiologiske problemstillinger i praksis, yrkesetiske problemstillinger, utforming av praksismappe, gjennomføring av praksisseminar og praktisk informasjon om praksisperioden.

Studenten skal ha en fast kontaktlærer ved fakultetet. Kontaktlærer skal kontakte studenten i løpet av praksisoppholdets første to uker. Studenten har krav på muntlig veiledning fra kontaktlærer om utformingen av praksismappa og forberedelser til praksisseminaret.

Praksisperioden skal avsluttes med en praksismappe og deltakelse på praksisseminar, samt en egen vurdering av praksisen.


Eksamen

Før studentene kan begynne på 4. avdeling, må de ha bestått 3. avdeling.

JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. For å få godkjent JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis kreves a. godkjent deltakelse på praksisforberedende undervisning, b. godkjent gjennomført praksisperiode og c. godkjent praksismappe og praksisseminar jf. reglement for JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis § 7-1 første ledd.

Det er obligatorisk å delta på praksisforberedende kurs. Praksisperioden er på fire uker, og avsluttes med innlevering av praksismappe og praksisseminar. Se studieplan for graden master i rettsvitenskap.

Vurderingsuttrykket for rapporten er godkjent / ikke godkjent, jf reglement for obligatorisk utplassering i praksis på 4. avdeling master § 7-1.

Hvis gjennomføringen av praksisperioden ikke blir godkjent, må studenten ha ny praksisperiode, jf § 7-2.

Dersom praksisperioden godkjennes, men ikke praksismappa og deltakelsen på praksisseminaret, må studenten levere praksismappa og delta på praksisseminaret på nytt i en oppsamlingsrunde innen 4 uker, jf. reglementets § 7-3. Er det satt frist for ny innlevering av praksismappa og ny deltakelse på praksisseminar, må studenten ha ny praksisperiode dersom disse fristene ikke blir overholdte, jf § 7-4. Se lenke med reglement nedenfor:https://uit.no/regelverk#v-pills-663741

Reglement for JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis