Skriv ut Lukk vindu


 

Utdanningsledelse - master

Fakta

Varighet:4 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i utdanningsledelse
Opptakskrav:Lærerutdanning og Rektor- eller Styrerutdanningen, eller tilsvarende.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6014

Beskrivelse av studiet

Studiet gis av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT- Norges arktiske universitet.

Studiet skal øke din evne til å reflektere over praksis og gjennom prosjekter på egen arbeidsplass være erfaringsskapende.

Som redskap til kritisk analyse vil studiet gi grundig innføring i relevant teori, lederstrategier og analyseverktøy. Studiet vil også fokusere på lederen som aktør i det offentlige rom, der reformer, endrede organiseringsformer og faglige føringer til skole- og barnehagesektoren stiller en rekke krav til ledelse. Det vil også bli lagt vekt på ledelse av utviklingsarbeid og ledelse av profesjonsfellesskap.

Studiet er forsknings- og erfaringsbasert.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst)
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) PED-3200 Ledelse og utdanningspolitikk - 10 stp.
4. sem. (vår) PED-3065 Forskningsmetode og vitenskapsteori - 20 stp.
5. sem. (høst) PED-3201 Ledelse og endring - 10 stp.
6. sem. (vår) PED-3905 Masteroppgave i utdanningsledelse - 40 stp.
7. sem. (høst)
8. sem. (vår)

Hva lærer du?

Kunnskaper

Kandidaten:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisning og eksamen

Arbeidsformene bygger på en strukturert kombinasjon av individuelle og gruppebaserte aktiviteter på og mellom samlingene. Det legges vekt på teori og problematisering av studentenes praksisfelt.

Mastergradsprogrammet legger spesielt vekt på å utvikle og anvende demokratiske arbeidsformer der studentene presenterer og responderer på hverandres tekster og forskningsarbeid.

Masterprogrammet er lagt opp som et deltidsstudium med studiesamlinger over 2-3 dager ved UiT, og nettsamlinger av én dags varighet. Det legges opp til nettbasert arbeid mellom samlingene.

Det benyttes av mappevurdering, prosjektoppgave og hjemmeeksamen som vurderingsformer på programmet. Hvert emne har avsluttende eksamen. Se emnebeskrivelser for de ulike emnene for mer informasjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Studenter må også lese fagstoff på engelsk.


Utveksling

Studentene har anledning til å reise på utveksling i femte semesteret av studiet.

Studentene kan søke om innpassing for emner som er tatt ved utenlandske universitet. Instituttet har pr dags dato avtale med Berkeley, York og Umeå.

Videre studier

Mastergraden i utdanningsledelse kvalifiserer for opptak på ph.d.-studiet.