Skriv ut Lukk vindu


 

Ledelse, innovasjon og marked - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ledelse, innovasjon og marked.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:

15. april

1.mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 470

Beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i ledelse, innovasjon og marked er et treårig studium. Utdanningen fokuserer på emner innen ledelse, innovasjon og markedsføring, og skal gjøre deg i stand til å lede organisasjoner og mennesker, til å gjennomføre innovasjonsprosesser, og til å utvikle markedsføringsstrategier.

Utdanningen vil også gi deg grunnleggende kunnskap innen økonomi, strategi og metodefag, og dermed allsidigheten til å kunne jobbe med kombinasjonen av flere fag i bredere arbeidsoppgaver, slik som i bedriftsrådgivning eller konsulentarbeid.

Tredje studieår kan studentene velge å dra på et utvekslingsopphold i utlandet, evt bare et semester (høst eller vår).


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) BED-1004 Markedsføring - 10 stp. B-LEDINMA Mentoremne - 0 stp. BED-1009 Innovasjon - 10 stp. BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp.
2. sem. (vår) BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse - 10 stp. BED-1097 Global politisk økonomi - 10 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp.
3. sem. (høst) BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse - 10 stp. BED-2057 Arbeidsrett og arbeidsmiljø - 10 stp. BED-2058 Serviceledelse og innovasjon - 10 stp.
4. sem. (vår) BED-2003 Foretaksstrategi - 10 stp. BED-2046 Anvendt metode - 10 stp. BED-2115 Forsyningsledelse og lean - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
En bachelor i ledelse, innovasjon og marked har:

Ferdigheter:
En bachelor i ledelse, innovasjon og marked kan:

Generell kompetanse:
En bachelor i ledelse, innovasjon og marked kan:


Undervisning og eksamen

Forelesninger og seminarer.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen.

Utveksling

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, og alt annet som er viktig å tenke på, finner du her.


Jobbmuligheter

Studieprogrammet i ledelse, innovasjon og marked er rettet mot dem som har interesse for ledelse, markedsføring og innovasjon i bedrifter. Studiet er først og fremst tilpasset det private næringslivet, men kandidatene kan også være interessante for offentlig sektor. Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland.

Videre studier

Med fullført bachelorgrad kan studentene søke opptak til mastergraden i ledelse, innovasjon og marked ved UiT Norges arktiske universitet.