Skriv ut Lukk vindu


 

Ledelse, innovasjon og marked - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ledelse, innovasjon og marked.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 470

Beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i ledelse, innovasjon og marked er et treårig studium. Utdanningen fokuserer på emner innen ledelse, innovasjon og markedsføring, og skal gjøre deg i stand til å lede organisasjoner og mennesker, til å gjennomføre innovasjonsprosesser, og til å utvikle markedsføringsstrategier.

Utdanningen vil også gi deg grunnleggende kunnskap innen økonomi, strategi og metodefag, og dermed allsidigheten til å kunne jobbe med kombinasjonen av flere fag i bredere arbeidsoppgaver, slik som i bedriftsrådgivning eller konsulentarbeid.

Tredje studieår kan studentene velge å dra på et utvekslingsopphold i utlandet, evt bare et semester (høst eller vår).


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
3. semester
4. semester
5. semester
BED-2059 Arbeidspsykologi
Valgfritt emne
6. semester
Valgfritt emne

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap:

En bachelor i ledelse, innovasjon og marked har:

Ferdigheter:

En bachelor i ledelse, innovasjon og marked kan:

Generell kompetanse:

En bachelor i ledelse, innovasjon og marked kan:


Undervisning og eksamen

Forelesninger og seminarer.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen.

Utveksling

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE »

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.


Jobbmuligheter

Studieprogrammet i ledelse, innovasjon og marked er rettet mot dem som har interesse for ledelse, markedsføring og innovasjon i bedrifter. Studiet er først og fremst tilpasset det private næringslivet, men kandidatene kan også være interessante for offentlig sektor. Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland.

Videre studier

Med fullført bachelorgrad kan studentene søke opptak til mastergraden i ledelse, innovasjon og marked ved UiT Norges arktiske universitet.