Skriv ut Lukk vindu


 

Ledelse, innovasjon og marked - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ledelse, innovasjon og marked.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:20. april
Søknadskode:186 470

Beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i ledelse, innovasjon og marked er et treårig studium. Utdanningen fokuserer på emner innen ledelse, innovasjon og markedsføring, og skal gjøre deg i stand til å lede organisasjoner og mennesker, til å gjennomføre innovasjonsprosesser, og til å utvikle markedsføringsstrategier.

Utdanningen vil også gi deg grunnleggende kunnskap innen økonomi, strategi og metodefag, og dermed allsidigheten til å kunne jobbe med kombinasjonen av flere fag i bredere arbeidsoppgaver, slik som i bedriftsrådgivning eller konsulentarbeid.

Tredje studieår kan studentene velge å dra på et utvekslingsopphold i utlandet, evt bare et semester (høst eller vår).


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
3. semester
4. semester
5. semester
Valgfritt emne
6. semester
Valgfritt emne

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
En bachelor i ledelse, innovasjon og marked har:

Ferdigheter:
En bachelor i ledelse, innovasjon og marked kan:

Generell kompetanse:
En bachelor i ledelse, innovasjon og marked kan:


Undervisning og eksamen

Forelesninger og seminarer.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen.

Utveksling

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, og alt annet som er viktig å tenke på, finner du her.


Jobbmuligheter

Studieprogrammet i ledelse, innovasjon og marked er rettet mot dem som har interesse for ledelse, markedsføring og innovasjon i bedrifter. Studiet er først og fremst tilpasset det private næringslivet, men kandidatene kan også være interessante for offentlig sektor. Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland.

Videre studier

Med fullført bachelorgrad kan studentene søke opptak til mastergraden i ledelse, innovasjon og marked ved UiT Norges arktiske universitet.