Skriv ut Lukk vindu


 

Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1.-7. trinn

Fakta

Varighet:4 År
Studiepoeng:240
Gradsnavn:Bachelor i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn.
Opptakskrav:150stp. GSL , PELU eller ALU før 2017.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5150

Beskrivelse av studiet

Kvalifiseringsordningen forankrer din praksis med faglig kompetanse. Om du har jobbet i skolevesenet med ufullendt utdanning forsikrer studiet at du kan benytte dine erfaringer i utdanningen, og bygger videre på de med støtte fra fagpersonell.

Der mange andre studier har et klart løp inndelt i semestre med påkrevde fag eller grupperinger, så er kvalifiseringsordningen i stedet presentert som et sett med krav som må oppfylles.

Norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg må du ha to andre undervisningsfag, valgt mellom engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, samfunnsfag og språk som undervises i den Norske skolen. Som del av studiet skriver du en bacheloroppgave, og du må møte kravene om pedagogikk.

Merk at fagvalg avhenger av hva som er tilgjengelig, særlig for samlingsbaserte studier.

Hva lærer du?

Kvalifiseringsordningen fullfører utdanningen din som grunnskolelærer, bekrefter fagkompetansen din, og sikrer kunnskap om metodikk og etikk i utviklingsprosjekter.

Som utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn har du solid kunnskap om begynneropplæring og om hvordan du motiverer og skaper læringsresultater, samt kompetanse i undervisningen av dine fag. Tidligere arbeidsforhold teller som praksis, og bekrefter at du har trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Undervisning og eksamen

Studiet er sentrert rundt GLU-2000, en obligatorisk, samlingsbasert bacheloroppgave på 15stp for alle søkere som ikke allerede har en 15stp. bacheloroppgave fra en grunnskolelærerutdanning. Resten av studiet er avhengig av hva som trengs for å møte følgende krav, og vi forsøker finne passende samlingsbaserte fag hvor dette er ønskelig og mulig:

60stp. Pedagogikk/Elevkunnskap, hvor GLU-2000 teller som 15stp.

30stp. Norsk

30stp. Matematikk

120stp. Undervisningsfag, hvorav to fag må være skolefag fra følgende liste: engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, samfunnsfag og språk som undervises i skolevesenet.

Hvert enkelt fag må være på minst 30stp. med visse unntak. Ett fag må være et 60stp. fordypningsfag. Opp til 60stp. kan være skolerelevante fag heller enn undervisningsfag.


Praksis

Programmet har i utgangspunktet det samme kravet til praksis som 4-årig grunnskolelærerutdanning, men kravet kan delvis eller fullt ettergis på basis av dokumentert jobberfaring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

Etter fullført studie vil du bli grunnskolelærer med undervisningskompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Videre studier

Ved fullendt studie kvalifiserer du for fagdidaktisk master.