Skriv ut Lukk vindu


 

Kvensk og finsk - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i kvensk og finsk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:

15.april 2023

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 455

Beskrivelse av studiet

Kvensk og finsk er språk til en nasjonal minoritet i Norge. Med BA i kvensk og finsk kan du arbeide f.eks. innenfor kulturformidling, oversetning, skole, bibliotek eller media. Studiet gir deg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper i kvensk eller finsk språk. Du skaffer deg også kompetanse i kvensk minoritetskultur og finsk kultur og litteratur. Ved å studere kvensk eller finsk lærer du et språk som skiller seg mye fra de fleste europeiske språk. I studiet lærer du å bruke kvensk eller finsk både muntlig og skriftlig. Gjennom studiet lærer du også om nasjonale minoriteters stilling og minoritetskulturenes levevilkår i Norge. I løpet av studiet kan du delta i utveksling Finland eller Sverige.

Studiet kvalifiserer for opptak til master i kvensk og finsk.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. HIF-0100 Akademisk skriving og formidling I - 0 stp. HIF-1000 Alt du trenger for å studere språk - 10 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) HIF-0200 Innføring i akademisk skriving og formidling II - 0 stp.
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) HIF-0300 Fordypning i akademisk skriving og formidling III - 0 stp. HIF-0350 Hospitering i språk- og kulturfag - 0 stp.
6. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Generell kompetanse

Du kan:

Etter bestått BA-grad har kandidaten skaffet seg praktisk kompetanse i kvensk eller finsk språk som tilsvarer B1-B2-nivå ifølge det europeiske rammeprogrammet.


Undervisning og eksamen

Bachelorstudiet i kvensk og finsk er et arbeidskrevende studium som krever at du jobber jevnt gjennom hele studiet. For å nå læringsmålene må du forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer, oppgaveskriving og selvstudium.

Arbeidsformer er rettet inn på at du skal oppnå læringsutbyttet, og består av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, oppgaveskriving, øvelser, eksamen og selvstudium. Enkelte emner i kvensk bachelor er nettbaserte, enkelte samlingsbaserte. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Se emnebeskrivelsene for informasjon om arbeidskrav og eksamen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Emner med FIN- eller KVE-koder undervises på kvensk, finsk, norsk eller et annet skandinavisk språk.


Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg i tillegg unike opplevelser og internasjonale erfaringer, og innsikt i situasjon for andre minoritetsspråk enn kvensk.


Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester.

Vi anbefaler spesielt disse universitetene, som vi har egne utvekslingsavtaler med:

https://www.oulu.fi (Uleåborgs universitet)

https://www.uef.fi (University of Eastern Finland)

https://www.su.se (Stockholms universitet)

https://www.utu.fi (Åbo universitet)

Ved Åbo universitet kan du velge emner innen finsk språk og kultur for utlendinger. Ved University of Eastern Finland kan du i tillegg blir kjent med minioritetsspråket karelsk, ved Stockholms universitet med meänkeli og sverigefinsk, og ved Uleåborgs universitet med estisk og meänkieli.

Via den åpne avtalen NORDPLUS -Nordlys har studenter i kvensk og finsk tilgang til alle universiteter i Finland. I tillegg arrangeres det tre ukers sommerkurs på ulike nivåer i finsk språk og kultur i Finland hver sommer, og våre studenter kan søke på disse kursene som gir 10 studiepoeng.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, og stipendmuligheter finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Studiet er relevant for yrker innenfor kultur- og litteraturformidling, oversetning, skole, bibliotek, forvaltning eller media. Kvensk har status som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge og behovet for personer med kompetanse i kvensk øker stadig. Kvensk og finsk er ettertraktede språk også i kommunikasjon og samarbeid i nordiske sammenheng, og spesielt på Nordkalotten. Studiet kvalifiserer også for arbeid innen nordiske og kvenske organisasjoner

Videre studier

Med en bachelorgrad i kvensk og finsk kan du søke opptak til masterprogrammet i kvensk og finsk

For opptak til mastergradsprogrammet i kvensk og finsk kreves bachelorgrad i kvensk eller finsk eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoeng fordypning i kvensk eller finsk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i disse emnene. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen. Kontakt instituttet for nærmere informasjon om dette.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.