Skriv ut Lukk vindu


 

Realfagskurs

Fakta

Varighet:1 Semester
Studiepoeng:0
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Søknadsfrist:

1. desember

Søknadskode:186 4027

Beskrivelse av studiet

De to fagene som utgjør realfagskurset er matematikk og fysikk, hvorav matematikk utgjør ca. 65 % av semesteret og fysikk ca. 35 %. I matematikkfaget inngår regnetrening i stort omfang, og det vektlegges å vise relevans og bruk av matematikk i andre fag, som for eksempel i mekanikk. I emnet inngår hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighets-regning. I fysikkfaget inngår måleenheter og beregninger, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse langs ei rett linje, kraft og bevegelse i to dimensjoner, mekanisk energi, statikk, mekanikk i væsker og gasser, termofysikk, elektrisitet, lys og bølger, atom- og kjernefysikk og elementær kjemi.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (vår)
(0 studiepoeng)
(0 studiepoeng)

Hva lærer du?

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse: