Skriv ut Lukk vindu


 

Realfagskurs

Fakta

Varighet:1 Semestre
Studiepoeng:0
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Søknadsfrist:

1. desember

Søknadskode:186 4027

Beskrivelse av studiet

Realfagskurset er lagt opp med forelesninger, demonstrasjonsforsøk, laboratorieoppgaver, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag.

De to fagene som utgjør realfagskurset er matematikk og fysikk, hvorav matematikk utgjør ca. 65 % av semesteret og fysikk ca. 35 %.

I matematikkfaget inngår regnetrening i stort omfang, og det vektlegges å vise hvordan faget er relevant å buke i andre fag, som for eksempel i mekanikk. I emnet inngår hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighets-regning.

I fysikkfaget inngår måleenheter og beregninger, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse langs ei rett linje, kraft og bevegelse i to dimensjoner, mekanisk energi, statikk, mekanikk i væsker og gasser, termofysikk, elektrisitet, lys og bølger, atom- og kjernefysikk og elementær kjemi.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) TEK-0014 Matematikk - realfagskurs - 40 stp. TEK-0015 Fysikk - realfagskurs - 25 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått kurs skal du oppfylle kravene lagt i læreplanen for videregående skoler til spesiell studiekompetanse

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse: