Skriv ut Lukk vindu


 

Forfatterstudium 1 - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:
  • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • Bestått opptaksprøve
Søknadsfrist:1. mars 2022
Søknadskode:8025

Beskrivelse av studiet

Studiet tar sikte på å utvikle den enkelte students skapende skriveevne og evne til å vurdere litterær tekst. Studentene vil i løpet av året få i oppgave å skrive tekster i ulike sjangere og tradisjoner, og sjangerrelevante problemstillinger vil bli drøftet i møte med den enkelte students tekst. Det vil være størst fokus på poesi og prosa.

«Ureine» skrivepraksiser som bevisst jobber kontrært i forhold til sjangrene tas opp i løpet av året. Studiet gir grunnleggende kjennskap til det litterære språkets virkemidler og egenart, utviklingen av de ulike litterære sjangrene og kjennskap til ulik lese- og skrivepraksis.

Sjangre det gis undervisning i:


Hva lærer du?

Etter bestått studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter

Studenten skal:

Generell kompetanse

Studenten skal:


Undervisning og eksamen

Studiet er samlingsbasert, med åtte samlinger av fire dagers varighet i løpet av studieåret. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, verksgjennomganger og tekstverksted. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Tekstverkstedet utgjør kjernen i undervisningen. Det blir gitt sjangerrelevante skriveoppgaver mellom samlingene. I tekstverkstedene blir nyskrevne tekster lest kritisk av medstudenter, lærere og gjesteforelesere. Til verksgjennomgangene og arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Arbeidskrav som må være oppfylt før studenten kan avlegge eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten levere en bearbeidet versjon av den teksten/de tekstene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

Studiet er relevant for arbeid som skjønnlitterær forfatter, litteratur- og kulturformidler, journalistikk og litteraturkritikk, bibliotek, media, forlag, reklame eller skoleverket

Videre studier

Forfatterstudiet tilbyr i øyeblikket tre årsstudier: Forfatterstudium 1, Forfatterstudium 2 og Forfatterstudium 3 . Forfatterstudium 3 er foreløpig del av en prøveordning som skal evalueres før det konkluderes om videreføring.

Forfatterstudium 1 og 3 tilbys samme år: 2022, 2024, 2026 osv (her tas det igjen forbehold om hvorvidt Forfatterstudium 3 videreføres), mens Forfatterstudium 2 tilbys 2021, 2023, 2025 osv. Forfatterstudium 1 og 3 vil ha samlinger i samme uke, med 1-2 felles undervisningsdager.