Skriv ut Lukk vindu


 

Automasjon, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei)

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - Automasjon
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (HING)
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:
Ordinært løp: 186 017 (Samordna opptak)
Y-vei: 4019 (UiTs søknadsweb)

Beskrivelse av studiet

Automasjon handler om å utvikle systemer for datainnsamling, overvåking og styring av fysiske prosesser og systemer. Sentrale fagfelt er måleteknikk, mikrokontrollere og elektronikk, datakommunikasjon og dataprogrammering, samt styrings- og reguleringsteknikk.

Du får innsikt i:


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.

Hva lærer du?

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Undervisningen baserer seg på forelesninger, selvstendige øvingsoppgaver, gruppeoppgaver, laboratoriearbeid, simuleringsprogram og større prosjekter. Vurdering av studentenes prestasjoner skal foretas på en slik måte at en på et mest mulig sikkert grunnlag tester om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for ingeniørutdanning. Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer eller som bestått / ikke-bestått. For en rekke emner må et visst antall obligatoriske øvinger være godkjent før en får gå opp til avsluttende eksamen. Informasjon om eksamensform for de enkelte fagene er gitt i fagplanen.

Utveksling

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ta utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte internasjonal koordinator.

Jobbmuligheter

Som automasjonsingeniør kan du få mange spennende jobber innen alle typer industri som produksjonsbedrifter, prosessanlegg og offshore. Du kan jobbe med utvikling, design og konstruksjon av for eksempel bygg-automasjon, droner og ROV (remotely operated vehicle), autonome farkoster med mer.

Etter studiet er du kvalifisert for mange typer jobber innen flere næringer. Grovt sett kan type jobb deles inn i følgende kategorier.

Som automasjonsingeniør har du store valgmuligheter på jobbmarkedet, de aller fleste bedrifter som bruker teknologiske løsninger har bruk for automasjonsingeniører.

Du finner eksempler på hvilke jobber våre studenter har fått, og info om hvilke arbeidsoppgaver det innebærer under «Mer info om studiet» -> «Hva jobber ferdig utdannede automasjonsingeniører med?»

Videre studier

Bachelorgrad i automasjon er tilstrekkelig grunnlag for videre masterstudier i relaterte fagområder. Dette tilpasses i hvert tilfelle, det vil si at valgfag i for eksempel matematikk kan være nødvendig. Instituttet tilbyr for eksempel teknologi og sikkerhet i nordområdene, mens Institutt for fysikk og teknologi tilbyr master i blant annet Anvendt fysikk og matematikk. Studiet kvalifiserer også for opptak til Master i teknologi - Elektroteknikk ved IVT fakultetet i Narvik, Kybernetikk og Robotikk ved NTNU, Robotteknologi og signalbehandling ved UiS.