Skriv ut Lukk vindu


 

Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:20. april
Søknadskode:6003

Beskrivelse av studiet

Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel Siviløkonom. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid.

Studenter på masterstudiet i økonomi og administrasjon har i første semester en felles blokk på 30 studiepoeng. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i økonomistyring og et emne i konsumentadferd. Studenter som planlegger å ta finansemnene må ha tatt SOK-3020 Econometrics. I andre semester skal studentene velge en major og en minor. Majoren består av 70 studiepoeng inkludert mastergradsoppgaven, mens minoren består av 20 studiepoeng. Studentene kan velge mellom følgende majorer:

Studieplanen nedenfor er designet for studenter som er tatt opp på mastergraden i økonomi og administrasjon - campus Tromsø. Det er ikke mulig eller tillatt for studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet, campus Alta eller campus Harstad å følge denne studieplanen.

Studieplanen til mastergradsprogrammet er bygget rundt rammer lagt av Nasjonalt fagråd for økonomisk-administrative fag (NRØA).


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
eller
2. semester
Major
Major
Minor
3. semester
Major
Major
Minor
4. semester

Hva lærer du?

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

 Generell kompetanse:

 


Undervisning og eksamen

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar, essayskriving, veiledning og arbeid med prosjektoppgaver. Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk, men enkelte emner kan gis på engelsk.

Utveksling

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested.

Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

 I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

 Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

For masterprogrammet i økonomi og administrasjon åpnes det opp for utenlandsopphold primært i andre semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Utveksling - en verdifull opplevelse»

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.


Jobbmuligheter

Mastergraden i økonomi og administrasjon gir en helhetlig utdanning på høyt nivå. Studiet kvalifiserer for stillinger innen økonomisk analyse, personaladministrasjon og markedsføring, regnskaps- og budsjettarbeid, finans, forskning og undervisning.

Videre studier

UiT Norges arktiske universitet tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (sp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.