Skriv ut Lukk vindu


 

Kjemi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i kjemi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALR2
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 860

Beskrivelse av studiet

Kjemi handler om hvordan ting henger sammen på molekylnivå: Hvorfor går atomer sammen og danner de molekylene som de gjør? Hvordan reagerer stoffer med hverandre, og hva kan vi bruke dem til? Hvordan kan vi finne ut hvilke stoffer som har blitt dannet? Hvordan kan vi lage de stoffene vi vil ha uten å lage noe vi ikke vil ha?

En kjemiker jobber med disse spørsmålene innenfor en rekke områder: Hvordan kan vi lage mer miljøvennlige og bedre materialer enn de vi har i dag? Hvordan kan vi sørge for en trygg matproduksjon? Hvilke kjemiske analyser kan vi gjøre for å finne ut om en mistenkt har vært på et åsted? Hva kan vi gjøre mot antibiotikaresistente bakterier? Kjemi kan handle om å produsere solceller, overvåke luftkvalitet og klimaforandringer eller utvikle vaksiner mot neste pandemi!

Kjemi har også en flott beliggenhet blant realfagene: Det finnes mange spennende koblinger til både biologi, farmasi, matematikk, fysikk og informatikk, og i vårt program får du også grunnleggende ferdigheter i flere av disse fagene. Dette gjør at kjemi er noe som ikke bare foregår på laboratoriet, selv om dét også er en viktig del av kjemifaget. Visste du for eksempel at man kan bruke VR-briller til å studere store biomolekyler? Eller at man kan bruke superdatamaskiner til å regne ut egenskaper til stoffer som ennå ikke er laget? Hos oss kan du fordype deg i de delene av kjemien som interesserer deg mest og passer best til det du har lyst til å gjøre videre.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering - 10 stp. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp.
2. sem. (vår) KJE-1002 Organisk kjemi - 10 stp.
3. sem. (høst) KJE-1003 Praktisk organisk kjemi - 10 stp. KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi og nanomaterialkjemi - 10 stp.
4. sem. (vår) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. KJE-1005 Grunnleggende fysikalsk kjemi: Kvantekjemi, termodynamikk og kinetikk - 10 stp. KJE-2003 Introduction to analytical chemistry - 10 stp.
5. sem. (høst)
6. sem. (vår)

Hva lærer du?

I dette studiet får du en bred innføring i hovedområdene av kjemi:

Du får i tillegg grunnleggende opplæring i matematikk, fysikk, biologi og programmering. Du velger også fag (emner) som lar deg fordype deg innen ett eller flere temaer i kjemi. Emnevalgene du gjør er med på å bestemme hvilken kompetanse og ferdigheter du får. Sammen med de formelle faglige kvalifikasjonene vil du kunne lære:


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab.-arbeid. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon av problemstillinger. Noen av emnene (fagene) i studiet er i hovedsak teoretiske og består mest av forelesninger og regneøvinger, mens andre emner er vesentlig mer praktiske og foregår først og fremst på laboratoriet eller med beregningsarbeid på datamaskin.

I hvert fag er det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet. I prosjektarbeid gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er norskspråklig. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis hovedsakelig på norsk. Undervisning på engelsk kan forekomme, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk. Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Utveksling

Det er mulig å studere et semester i utlandet i 3. studieår. Man kan ta fag som tilsvarer de man normalt ville tatt ved UiT, men det er også mulig å ta valgfrie fag. Planen for utvekslingsoppholdet godkjennes på forhånd av Institutt for kjemi: Slik vet du at fagene under oppholdet blir både faglig relevante, spennende og godkjent i din studieplan.

Det er mange muligheter for utveksling, for eksempel til Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Tsjekkia. Noen etablerte utvekslingssteder er: Aix-Marseille University og University of Chemistry and Technology Prague.

Mer informasjon om utveksling finnes her.


Jobbmuligheter

En bachelorgrad i kjemi gir deg kompetanse som kvalifiserer deg til en rekke jobber i både industrien og det offentlige, og muligheten til å søke på relevante ingeniørstillinger. Eksempler på noen bedrifter du kan jobbe i:

Videre studier

En bachelorgrad i kjemi kvalifiserer for opptak til vårt toårige mastergradsprogram (Master in Molecular Sciences) og andre liknende masterprogrammer. Et masterstudium lar deg fordype deg enda mer innenfor et gitt tema og ytterligere skjerpe dine faglige kvalifikasjoner, og en mastergrad er i sin tur en forutsetning for å gå videre med et Ph.D.-studium, som er en lønnet forskerutdanning.

Master in Molecular Sciences ved UiT inneholder 3 studieretninger. Dersom du ønsker å gå videre med master i en spesiell studieretning, anbefales det at de valgemnene du tar under bachelorstudiet stemmer overens med temaet for den studieretningen du ønsker. Under studiet vil du ha tilgang til en studieveileder som kan hjelpe deg med å sette sammen en emneprofil som passer med det du vil oppnå.