Skriv ut Lukk vindu


 

Kjemi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i kjemi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALR2
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 860

Beskrivelse av studiet

Alt rundt oss er molekyler satt sammen av omtrent hundre grunnstoffer. En kjemiker forstår hvordan grunnstoffene reagerer med hverandre og danner molekyler. Som kjemiker forstår du også hvordan egenskapene til grunnstoff og molekyler påvirker hva vi kan gjøre med dem og hva vi kan bruke dem til.

Kjemikere er med på å lage nye materialer. Dersom vi klarer å finne et bærekraftig alternativ til plast vil vi klare å løse et stort globalt problem. Kjemikere er også med på å utvikle materialer som skal brukes i solceller, elektronikk og mye annet. Kjemi er mye mer enn å jobbe på laboratorium. Man lærer å bruke datamaskiner og VR-briller til å studere strukturen til molekyler, og kan på den måten få et visuelt bilde av hvordan molekyler ser ut.

Ved å studere kjemi kan du være med på å utvikle nye medisiner og vaksiner. Du kan lære om hvordan en vaksine lages, hva den inneholder og hvorfor vaksinen fungerer. Det vil bestandig være behov for å utvikle nye vaksiner, både for virus vi kjenner til og for ukjente virus, som for eksempel Covid-19. Du kan også lære om antibiotikaresistens og hvordan dette påvirker moderne medisin.

Kjemikere jobber ofte i grenseland mot enten biologi og farmasi eller matematikk og fysikk. På studiet vil du derfor i tillegg til å ta fag innen kjemi også få grunnleggende ferdigheter innen matematikk, fysikk, biologi og informatikk.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
eller
2. sem (vår)
Alt. 1:
Alt. 2:
Det velges enten begge emner fra alternativ 1 eller begge emner fra alternativ 2.
3. sem (høst)
eller
4. sem (vår)
5. sem (høst)
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
6. sem (vår)
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste

Hva lærer du?

I studiet lærer du om sammenhengen mellom hvordan molekyler er bygd opp og hvordan de fungerer. Du tar emner der du fordyper deg i analytisk, biologisk, organisk, uorganisk og teoretisk kjemi. Noen av emnene er rene teoriemner, mens andre består mest av praktisk arbeid på laboratorium.

Du vil få teoretisk kompetanse og praktiske ferdigheter blant annet innen:


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser og pc-lab.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet. I prosjektarbeid gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

Det er mulig å studere et semester i utlandet i 3. studieår. Man kan ta fag som tilsvarer de man normalt ville tatt ved UiT, men det er også mulig å ta valgfrie fag i utlandet. Utvekslingsoppholdet godkjennes på forhånd av Institutt for kjemi. Slik vet du at fagene under oppholdet blir både faglig relevant, spennende og godkjent i din studieplan.

Det er mange muligheter for utvekslingssteder, i alt fra Storbritannia til Japan og Tsjekkia. Eksempler på utvekslingssteder er: University of Santiago de Compostela, Aix-Marseille University og University of Chemistry and Technology Prague.

Mer informasjon om utveksling finnes her.


Jobbmuligheter

En utdanning i kjemi gir mulighet å jobbe i

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til vårt toårige mastergradsprogram (Master in Molecular Sciences)

Masterprogrammet tilbyr 3 studieretninger og det anbefales følgende Bachelor kurs for å kunne velge oppgaver i de ulike retninger:

• Biomolecular Chemistry and Bioinformatics: KJE-2002 og/eller KJE-2004

• Chemical Synthesis and Spectroscopy: KJE-1002 og KJE-1003

• Theoretical and Computational Chemistry: KJE-1005 og KJE-2001

Mange Masterstudenter fortsetter også med et Ph.D-studie, som er en lønnet forskerutdanning.