Skriv ut Lukk vindu


 

Informatikk, datamaskinsystemer - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i informatikk.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + MATRS
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 395

Beskrivelse av studiet

Gode IT-systemer er utrolig viktig i dagens samfunn, både for bedrifter og personer som skal bruke dem. Studiet gir et godt fundament i programmering der du lærer å lage apper og systemer for ulike typer datamaskiner, som f.eks. mobiltelefoner.

Ved å studere informatikk lærer du om teknologien bak datamaskinene, hvordan de kommuniserer og brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer. Studiet er veldig praktisk og kreativt og du får jobbe mye programmering, men det kreves ingen erfaring med det fra før av.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte - 10 stp. MAT-1005 Diskret matematikk - 10 stp.
2. sem. (vår) INF-1101 Datastrukturer og algoritmer - 10 stp. INF-1400 Objektorientert programmering - 10 stp.
3. sem. (høst) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. INF-2200 Computer architecture and organization - 10 stp.
4. sem. (vår) INF-2201 Operating system fundamentals - 20 stp.
5. sem. (høst) INF-2300 Computer Communication - 10 stp. INF-2700 Database Systems - 10 stp.
6. sem. (vår) INF-2310 Computer Security - 10 stp. INF-2900 Software engineering - 10 stp.

Hva lærer du?

Du lærer hvordan datamaskiner er bygd opp og virker, og om bruk av maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer. Du vil få kunnskap om utvikling av dataprogrammer etter å ha jobbet både alene og sammen med andre. Du lærer om datasikkerhet og hva som kan gjøres for å løse utfordringer knyttet til dette. På studiet vil du bruke verktøy og protokoller for å lage sikre og robuste programsystemer

Du vil lære hvordan man forteller og programmerer en datamaskin til å løse ulike oppgaver som trengs i industri eller i det daglige. Du vil kunne utvikle algoritmer og arkitekturer som gjør en datamaskin fleksibel, pålitelig og effektiv.

Studiet i informatikk viser deg hvordan faget har utviklet seg og brukes i dag innenfor teknologi, økonomi og samfunn. Du vil få kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi, som ytringsfrihet, personvern, og åpenhet. Du vil kunne samarbeide i team med kolleger og jobbe alene med oppgaver.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.


Jobbmuligheter

Studiet gjør deg attraktiv for jobb i mange bransjer, også internasjonalt.

Informatikere kan jobbe som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter, mens noen er ledere eller etablerer egne bedrifter. Du kan jobbe med datasikkerhet, spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, datasikkerhet, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger.

Informatikere utdannet ved UiT jobber i firma som for eksempel Dualog, Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, og HP.

Videre studier

Etter en bachelorgrad i informatikk kan man gå videre med en mastergrad. Studiet kvalifiserer for opptak til 2-årig masterstudium i informatikk dersom gjennomsnittskarakteren i bachelorstudiet er tilsvarende C eller bedre.