Det var en komité av prominente personer som kom sammen den 16. oktober 1872
og besluttet å opprette et museum i Tromsø. Flere av dem hadde lenge ønsket seg
en vitenskapelig institusjon i Tromsø. Det var nødvendig å ha en base i Nord-Norge
for utforskinga av landsdelen. Museet skulle dessuten drive med folkeopplysning om
både natur og kultur i Nord-Norge og de arktiske områdene.
1872
Drømmen blir virkelighet
I år feirer Tromsø Museum – Universitetsmuseet
hele 140 år, og har i den anledning gravd i sine
rikholdige arkiver og funnet frem noen bilder fra
sin egen historie.
Siden februar 1873 hadde museet holdt til på
loftet i baptistkirka i Strandskillet. Til Tromsø bys
100
års-jubileum i 1894 sto en egen museumsbyg-
ning klar i Muségata. Her ble det plass til både
utstillinger og magasiner, kontorer for de ansatte,
en leilighet til vaktmesteren, bibliotek på loftet
og et kvalskjelett i kjelleren. Men det bygges aldri
store nok museer – allerede før andre verdenskrig
var dette huset blitt altfor trangt for den voksende
forskningsinstitusjonen Tromsø Museum.
1894
Eget museumsbygg
Jacob Sparre Schneider (1853-1918) var den første
konservatoren ved Tromsø Museum. Han er kjent
for utforskinga av Nord-Norges dyreliv, og for
å ha starta oppbygginga av museets zoologiske
samlinger. I årene 1877–1918 fortok han inn-
samlingsturer i alle deler av Nord-Norge. Sparre
­
Schneiders innsamlinger danner i dag grunnstam-
men i de zoologiske samlingene her på Tromsø
Museum. Særlig de omfattende samlingene av
sommerfugler og humler har fått stor internasjo-
nal anerkjennelse.
1877-1918
Den zoologiske
­
samlingen bygges opp
34
•••
Labyrint 4/12
Universitetet i Tromsø
Fra Tromsø museum