28
•••
Labyrint 4/12
Universitetet i Tromsø
Tekst:
Linn Sollied Madsen
Foto:
Espen Bergersen
Hadde det ikke vært for alkekongen,
ville Svalbard sett veldig annerledes ut.
Tema: Svalbard