Med døden
som følgesvenn
22
•••
Labyrint 4/12
Universitetet i Tromsø
Tekst:
Linn Sollied Madsen
Svalbards hvalfangere var så sikre på at noen av
dem kom til å stryke med i løpet av sesongen, at
de likså godt pakket med seg det de trengte til
begravelsene.
På 1800-tallet hevdet blant annet Nansen at Smeerenburg hadde vært en stor by på 1600-tallet, med butikker, kirker, bordeller og titusenvis av besøkende om sommeren. Arkeolo-
giske utgravinger har fullstendig tilbakevist denne myten, og man regner med at det på det meste har vært noen hundre mennesker på plass. Dette er en samtidig framstilling av en
hvalfangststasjon på Svalbard fra 1639, malt av Cornelis de Man.
Tema: Svalbard