Thomas Schopf har forsket på eksembehandling av barn i alderen seks måneder til 12 år over Internett.
Vellykket
eksembehandling
via Internett
16
•••
Labyrint 4/12
Universitetet i Tromsø