Uttaførr

Forskningsnettverk om uteaktivitet og naturferdsel

Prosjektet har utgangspunkt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 sin overordna del, de tverrfaglige tema og fagbeskrivelsen for Kroppsøvingsfaget. Prosjektets hovedfokus er kroppsøvingsfagets kjerneelement; Uteaktiviteter og naturferdsel. Det pedagogiske verktøyet vi er på let etter er Uteskole. 

 

Prosjektet skal være et samarbeidsprosjekt mellom ansatte på ILP/HSL praktisk og estetiske fag, ansatte på UMAK/UM/MK, andre samarbeidspartnere og utvalgte skoler.  

Prosjektets teoretiske base bygger på tre bøker. Med utgangspunkt i kroppsøvingsfaget velger vi Kroppslig læring- perspektiver og praksiser, (Østern, Bjerke, Engelsrud & Sørum, 2021) Universitetsforlaget som kilde. Når det gjelder pedagogisk perspektiv har vi valgt Anekjennelse i skolen- en forutsetning for læring (Jordet, 2020) Cappelen Damm Akademisk. Når det gjelder Uteskole som pedagogisk verktøy er boka Klasserommet utenfor- tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom (Jordet, 2010) Cappelen Damm Akademisk selvskreven. I tillegg kommer forskning gjort på Uteskole. 

 

Hvis vi tar et politisk utgangspunkt er Kunnskapsdepartementets strategi for Lærerutdanning 2025 viktig, fordi dette prosjektet styrker samarbeidet med praksisfeltet. De av oss som jobber med lærerutdanning, vil kunne gjennom prosjektet ta med seg verdifull erfaring inn på campus. Et annet argument er regjeringens ønske om å styrke de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen, og skal det skje må lærerutdanningen ta dette på alvor. Med dette prosjektet ønsker vi at universitetsansatte og lærerstudenter får innblikk i undervisningsmetoden Uteskole.   

Et annet argument er styrking av tverrfaglig samarbeid i undervisningen. Til slutt, men ikke minst prøve å gi barn i morgendagens skole en hverdag med kroppslig læring. 

 

Medlemmer


Uttaførr – Forskningsnettverk om uteaktivitet og naturferdsel


Forskningsnettverket Uttaførr v/ILP
Universitetsveien 39
9019 Tromsø
Logg inn / Login