Publikasjoner og doktorgrader


Data fra Tromsøundersøkelsen inngår i en rekke vitenskapelige arbeider 

Antall doktorgrader

Nedenfor finner du aktuell statistikk, med nedlastbare grafer, om antall doktorgrader basert på Tromsøundersøkelsen. Velg "doctorial degrees" i hovedmenyen og kryss av for "medical doctors" for å se hvor mange av doktorgradene som er avlagt av kandidater med legebakgrunn.

Du kan også få oversikt over antall deltakere i de ulike rundene, inkludert kjønns- og aldersfordelingen.

(Bruk pc for å få optimal visning av grafene.)