Master- og hovedfagsoppgaver


Navn Avhandling År
Anne Elise Eggen Hva påvirker legemiddelbruk? Studie av brukermønster for legemidler 1989
Reidun Therese Jensen Risikoidentifisering - på godt og vondt. Opplevelser knyttet til ultralydundersøkelse for hjerte- og karsykdommer 1998
Steffen Jacobsen Risikoidentifisering - på godt og vondt. Opplevelser knyttet til ultralydundersøkelse for hjerte- og karsykdommer 1998
Vibeke Fagernes Legemiddelbruk hos diabetikere: Selvrapportert legemiddelbruk og helsetilstand hos diabetikere i Tromsø kommune 2001
Anne-Lise Paulsen Har kvinner dårligere psykisk helse enn menn? Selvrapportert psykisk helse og medikamentbruk i en generell befolkning 2002
Dag Stokke Medikamentell behandling av personer med diabetes: bruk av hjerte- og karlegemidler og etterlevelse av behandlingsmål. Tromsøundersøkelsen 1994-95.  2002
Maria Joelsson Kostholdets påvirkning av blodlipidnivå. En sammenlignende studie blant menn i Tromsø og Arkhangelsk 2002
Maria Boge Kostholdets påvirkning av blodlipidnivå. En sammenlignende studie blant menn i Tromsø og Arkhangelsk 2002
Kåre Olav Holm Lifestyle blues. On associations between glycosylated hemoglobin, BMI and selected blood lipids in women and men. The Tromsø IV survey.  2003
Gyrd Thrane "Times up and go test". Validitet i forhold til helserelaterte funksjons-problemer og fall  2004
Kristin Svanquist Behandling med blodtrykksenkende legemidler - hvem er det vi behandler og hvordan behandles de?  2004
Erin Mathiesen Hald Insidens av atrieflimmer i Tromsø 2005
Janne Jakobsen Cognitive and emotional function in relation to gender, age, education, BMI, subjectly perceived health and blood pressure 2006
Robert Strand Gir utdanning lavere diabetes-prevalens og lavere nivå av glykosylert hemoglobin (HbA1C)? En tverrsnittsstudie fra Tromsøundersøkelse IV 1994/ 95.  2008
Anne Winter Fett eller muskler - ett fett for beinmassen?  2009
Annika Brændeland Er det forskjell i KMI og midjemål mellom personer med ulikt utdanningsnivå. Kan slike mulige ulikheter forklares av forskjeller i kostvaner og/eller nivå av fysisk aktivitet mellom personer med ulikt utdanningsnivå?  2009
Karl Ottar Ottosen Betydning av uførepensjon for livskvalitet hos personer som hadde søkt hjelp for psykiske plager i Tromsøundersøkelse – IV.  2009
Rebekka Hetland Opplysninger om diabetes mellitus i sykehusjournaler : kan diagnoseregistre fra sykehus brukes til å beregne forekomst?  2010
Runa Mathiesen Hald Opplysninger om diabetes mellitus i sykehusjournaler : kan diagnoseregistre fra sykehus brukes til å beregne forekomst?  2010
Sintayehu Asfaw Contribution of risk factors to socioeconomic variation in blood pressure : the Tromsø Study 2012
Jon Anders Fjose Samspill mellom Staphylococcus epidermidis og Staphylococcus aureus kolonisering i nese. Basert på data fra Fit futures (FF) : en del av Tromsøundersøkelsen 2012
Birgitte Iversen Active and passive smoking as risk factors for myocardial infarction in women and men. The Tromsø Study 2012
Cian Krogstad Sedentary behavior and metabolic risk factors in adolescence 2013
Ranveig Odden Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og psykisk helse 2013
Neoline Wouleghela Goos Health care utilization among elderly accordng to body mass index and risk of malnutrition 2013
Elin Kristin Evensen The prevalence and tracking of overweight and obesity in a cohort of youths. Natural development of body mass index from childhood to adolescence. A sub study of the Fit Future cohort 2013
Vårin Sandvær Exploring physical activity and dietary choices among adolescents in Troms County, with focus on a potential association between the two health-related behaviors. A cross-sectional study based on Fit Futures - part of The Tromsø Study 2013
Anita Bhandari Changes in bone mineral density over time in patients with self-reported chronic diseases: The Tromsø Study 2014
Nils Abel Aars A longitudinal study of the changes in BMI, waist circumference, waist-to-height-ratio and desired BMI of the participants in the 4th, 5th and 6th survey of the Tromsø Study 2014
Sunday Oluwafemi Oyeyemi Relationship of Body Mass Index to Cancer Incidence in Young and Middle Aged Men and Women followed over 24 years: The Tromsø Study 2014