ID-Lung (NO)


Lungekreft er i dag den kreftformen som forårsaker flest kreftdødsfall i året. Dette skyldes i all hovedsak at kreften blir påvist for sent, og at vi ikke klarer å identifisere de med fare for spredning av sykdommen i kroppen tidlig nok.

Logo ID-lung

Målsetningen med prosjektet er å identifisere såkalte biomarkører i blod, slik at lungekreft med spredning (metastatisk lungekreft) kan oppdages på et tidlig tidspunkt. En tidligere diagnose vil på sikt kunne føre til økt overlevelse. Vår forskningsgruppe har nylig vist at nye statistiske metoder gjør det mulig å vise unike endringer over tid i genuttrykket (hvilke gener som er aktive) i blodet hos kvinner som senere utviklet metastatisk brystkreft. Nå vil vi undersøke om vi kan gjøre tilsvarende funn for lungekreft.

Vi skal undersøke blodprøver fra pasienter tatt 0-12 år før diagnosen ble stilt i fire europeiske kohorter, samt prøver tatt ved diagnosetidspunktet i en femte kohorte. I disse blodprøvene vil vi analysere tre ulike biomarkører, såkalte «omics» nivå; genuttrykk, DNA-metylering og microRNA.

Innsamling av klinisk data vil også gjøre det mulig å analysere data for undergrupper av lungekreft med forskjeller knyttet til f.eks overlevelse og behandling.

Konsortiet som skal samarbeide om dette består av seks ledende europeiske institusjoner med ekspertise innenfor epidemiologi, bioinformatikk/biostatistikk, genomikk og kreftbiologi. I felleskap skal nye metoder utvikles for denne typen kompliserte analyser hvor særlig endring over tid står sentralt. Vi sikter på at våre resultater vil flytte den internasjonal forskningsfronten, og på sikt redusere samfunnskostnader forbundet med kreftdiagnostikk og behandling. 

 

Prosjektet støttes av:

 

Logo NFR

 Members:

Torkjel M Sandanger (Principal investigator)
Therese Haugdahl Nøst


Financial/grant information:

 

 News:

Jubler for 6,6 millioner til forskning på lungekreft
Skal avsløre lungekreft på et tidlig tidspunkt