Centre for Sami Health Research

Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš

About us

The Centre for Sami Health Research (CSHR), Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš, is an independent centre under the Department of Community Medicine at UiT The Arctic University of Norway. The main aim of the CSHF is to enhance knowledge of the health and life of Sami people in Norway.

The emphasis in the CSHF is on interdisciplinary research, mainly population-based studies using quantitative methods. The Population-based Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations – SAMINOR is the most important research project of the centre. Two surveys have been conducted to date, SAMINOR 1 from 2003 to 2004, and SAMINOR 2 from 2012 to 2014. The CSHF is already planning its third survey, SAMINOR 3.

The CSHF has been commissioned by the Ministry of Health and Care Services (HOD) to conduct research on the health and life of Sami people in Norway, and HOD provides basic funding for the centre. However, many of the projects are financed by external funding.

History

The Centre for Sami Health Research (CSHF) was established in January 2001 because of limited knowledge about the health and life of Sami people in Norway. An official report from 1995, NOU 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge (Plan for Health and Social Services for the Sami Population in Norway), demonstrated a need for more knowledge and research on the health and life of the Sami. On the initiative of the Ministry of Health and Social Affairs, a working group was set up in 1998 to study the need for a centre for ethnic medicine in Norway. The following year, the group had completed its report; it included a proposal to create a division at the University of Tromsø called Sami Health Research (Sámi dearvvašvuođadutkan).

Employees


Research

Our Current Projects

Completed Projects

Our publications

 

Link to list of all publications using data from SAMINOR

 

Some of CSHR's most recent scientific papers

 

Reports and Popular Scientific Publications

 

Historical documents

 

NewsThe Centre for Sami Health Research in the media

The launch of the reports Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark. Tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning and Folkehelseundersøkelsen i Nordland. Tilleggsrapport om kvensk/norskfinsk befolkning generated some media coverage:

 

Violence and abuse in Sami communities have been in focus the recent years in Norway. The SAMINOR 2 Questionnaire Survey, conducted by the Centre for Sami Health Research, included questions on violence and abuse. The results have been reported and discussed in several media articles:

 

Interview with Ann Ragnhild Broderstad about the coming SAMINOR 3 Survey: SAMINOR tar tempen på folkehelsa i nord, UNN webpages 13.06.2019

Mye diabetes i den samiske befolkningen. 6/2 2018.

Det var en gang et samefolk som ville våke over egen helse. 27/12 2017.

Hvorfor er det mer diabetes i samiske områder? 6/2 2017.

Verdens sunneste kjøtt? Nordlys. 1/12 2016.

 

17–18 November 2016 SCHR organised the conference «Gozihit dearvvašvuođadili – Våke over helsa» («Watch over the health»). This led to some media coverage:

 

Samer og andre urfolk lever kortere NRK Troms og Finnmark 26.04.2016  

Alarmerende funn - Nesten hver tredje mann og kvinne som deltok i Helse- og livsstilsundersøkelsen 2013 i Storfjord lider av fedme iStorfjord 06.04.016

Reinkjøtt ut i verden - hva sier britene til å spise reinkjøtt

NRK Oddasat TV stiller spørsmål om overvekt i Sapmi og har invitert Ann Ragnhild Broderstad i studio (11. november 2015). Hun er faglig leder og prosjektleder for Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR.

NRK Sápmi (publisert 4. november 2015). - Her sliter mange med fedme og diabetes. Presentasjon av rapport fra Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 2 klinisk i Kautokeino.

NRK Sápmi (publisert 17.september 2015). - Det er få forskjeller når vi sammenligner samer og ikke-samer.  Lansering av populærvitenskapelig artikkelsamling i forbindelse med forskningsdagene i Finnmark

Contact

Academic director: Ann Ragnhild Broderstad
Coordinator: Marita Melhus

 

Mailing Address:
Visiting Address:
Centre for Sami Health Research
MH east, Floor 10
Department of Community Medicine
Department of Community Medicine
UiT The Arctic University of Norway
UiT The Arctic University of Norway
Postboks 6050 Langnes
Hansine Hansens veg 18
NO-9037 Tromsø, NORWAY
NO-9019 Tromsø, NORWAY

Email: sshf@ism.uit.no

Logg inn / Login