Brukerdrevet innovasjon ved implementering av velferdsteknologi


Alta kommune har som mål å implementere velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten gjennom brukerdrevet innovasjon i tråd med nasjonale føringer. Målet er å bidra til at helse- og omsorgstjenesten håndterer oppgavene på nye og mere effektive måter som fører til bedre kvalitet og økt egenmestring hos tjenestemottaker. I tett samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet, skal kommunen gjennomføre et forskningsprosjekt om innovasjon i offentlig sektor. Prosjektet er forankret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, under institutt for barnevern og sosialt arbeid. Prosjektet omhandler flere av de tematiske satsingene i Drivkraft i nord, UiT strategi mot 2022.

http://www.jegborsmart.no/Medlemmer:

Synnøve Thomassen Andersen
Karin Mikkelsen
Hege Stenbakk


Finansiering:

Regionalt forskningsfond