Revmatologi og Rehabilitering

Medlemmer


Assosierte medlemmer


Revmatologi og Rehabilitering forskningsgruppe (RRFG)

Forskningsgruppen Revmatologi og Rehabilitering fokuserer på sykdommer med fysiske- og kognitive funksjonsnedsettelser på grunn av sykdom eller skade i ledd, skjelett, bindevev og nervesystem. Tverrfaglig behandling er ofte nødvendig for å bedre funksjon og øke livskvalitet.

Vi er en tverrfaglig forskningsgruppe som forsker på revmatologiske sykdommer, rehabilitering og habilitering. Vi benytter epidemiologisk tilnærming, kliniske studier og laboratorieanalyser. Gruppen vil fremskaffe ny kunnskap om epidemiologi, etiologi, sykdomsaktivitet, komorbiditet, organskader og behandling, som har betydning for funksjon, deltakelse i samfunnet og overlevelse.

Aktive prosjekterChange characteristics of health-related quality of life and its association with post-stroke fatigue at four-year follow-up

Doktorgradsavhandlinger

[innhold her]

NyheterLogg inn / Login