Revmatologi og Rehabilitering

Medlemmer


Assosierte medlemmer


Revmatologi og Rehabilitering forskningsgruppe (RRFG)

Muskel- og skjelettplager er utbredt i befolkningen, og rammer over 1,4 millioner nordmenn. Langvarige funksjonsnedsettelser fysisk og kognitivt på grunn av sykdom eller skade i skjelett og nervesystem krever tverrfaglig behandling. Forskningsgruppen RR er derfor etablert, og utfører forskning på artritt- og bindevevssykdommer i revmatologi, rehabilitering og habilitering.

Fokus er å framskaffe ny kunnskap om epidemiologi, etiologi, sykdomsaktivitet, komorbiditet, organskader, funksjon og medisinsk- og tverrfaglig behandling.

I tillegg utføres studier på livskvalitet, arbeidsevne og rehabilitering av personer med funksjonssvikt.
Vi benytter en epidemiologisk tilnærming, kliniske studier, og også laboratorieanalyser.

Medlemmer i forskningsgruppe RR er revmatologer, leger i fysikalsk medisin og rehabilitering, og andre fagpersoner som er samarbeidspartnere i forskningsprosjekter, samt doktorgrads- og postdoktor stipendiater.

Våre prosjekterForskningsgruppen

[innhold her]

NyheterPublikasjoner

[innhold her]

Doktorgradsavhandlinger

[innhold her]

Revmatologi og Rehabilitering


Forskningsgruppe Revmatologi og Rehabilitering
Institutt for klinisk medisin
UiT Norges arktiske universitet, postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø
77 62 61 25 / 77 64 40 00
gro.eilertsen@uit.no
Logg inn / Login