Samværets betydning for barnets beste og retten til selvstendig familieliv


Prosjektet er et doktorgradsarbeid og vil munne ut i tre artikler som fokuserer på essensen i dommene fra EMD og hvordan barnevernet arbeider med samværsspørsmål i etterkant av dommene.

Etter omsorgsovertakelse er det barneverntjenestens ansvar å følge opp at barn og foreldre får samvær i tråd med deres rettigheter. Praksisen knyttet til samværsomfang og -form har blitt kritisert i dommer fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og kan tyde på at norsk barnevern må vurdere sin praksis med tanke på hvordan samværsspørsmål behandles.

Les mer her

Ta kontakt:cecilie.m.zachariassen@uit.noMedlemmer:

Cecilie Marie Zachariassen (Principal investigator)
Walter Schönfelder