Gammel Informasjonsskriv og spørreskjema


Siden er under utvikling.

Førstegangsutsendelse

Et tilfeldig utvalg fra den kvinnelige befolkningen bosatt i Norge, i alderen 30-70 år født mellom 1927 og 1965, ble invitert med som deltakertil å delta i Kvinner og kreft (opprinnelig Kvinner, livstil og helse). Kvinnene svarte på første spørreskjema i 1991-92, 1995-97 eller 2003-05. Alle fylte ut et 2-8 siders spørreskjema ved studiestart. Den første utsendingen omtales også som wave 1.

Andregangsutsendelse

Spørsmålene i Kvinner og kreft gjelder livsstilsvaner som endres med alderenover tid. For å undersøkesamle opplysninger om disse endringene fikk kvinnene som deltok i 1991-92, 1995-97 og 2003-2005 et oppfølgingsskjema etter 4-6 år. I oppfølgingsskjemaet var spørsmålene overlappende spørsmålene i det første skjemaet. Disse skjemaene omtales også som wave 2.

Tredjegangsutsendelse

For å undersøkeregistrere endringene over lengre tid ble det sendt ut et tredje spørreskjema. Kvinnene som hadde svart på et spørreskjema i 1991-92, 1995-97 og 2003-2005 og som hadde fått en oppfølging i 1998-2002 eller 2014, fikk et oppfølgingsskjema i 2001-2005 eller 2010. Disse skjemaene omtales også som wave 3 og har overlappende spørsmålene med tidligere spørreskjemaer.

Det er til sammen sendt ut spørreskjemaer i 49 omganger, disse kalles gjerne for serier, hvor serie 1 var det første spørreskjemaet med informasjon som ble sendt ut i 1991 og serie 49 var det fjerde spørreskjemaet som noen kvinner fikk i 2017. Spørreskjemaene varierer mellom 2, 4, 6 og 8 sider. Informasjonen kvinnene har fått gitt varierer også noe. I tabellene under har vi tatt utgangspunkt i når kvinnene fikk det første skjemaet og videre gruppert like spørreskjemaer og informasjonsskriv.

De aller første skjemaene ble sendt ut i 1991 -92. Over to2 år ble det sendt ut skjemaer i 10ti omganger (serier 1-10). Disse fikk oppfølgingsskjemaer i 1998, 2004-05 og et siste skjema i 2017. Det andre skjemaet kvinnene svarte på ble sendt ut i fem5 omganger (serier 25-29), mens det tredje ble sendt ut i tre3 omganger (serie 38, 39, 42). I 2017 ble det sendt et fjerde skjema til kvinnene. Disse hadde tidligere svart på spørreskjema i waveutsendelse 1: serie 1-10, waveutsendelse 2: 25-29 og waveutsendelse 3: 39-39, 42.

Førstegangsutsendelse
1991-92 
Andregangsutsendelse
1998
Tredjegangsutsendelse
2004 -05
Fjerdegangs utsendelse
Wave 4
2017
informasjonsskriv  spørreskjema
informasjonsskriv
spørreskjema
informasjonsskriv
spørreskjema
informasjonsskriv
spørreskjema
serie 1-4  serie 1-4  serie 25 og 27 serie 25 og 27 serie 38-39, 42 serie 38-39, 42  serie 49 serie 49 
serie 5 serie 5  serie 26 serie 26         
serie 6 serie 6  serie 28-29 serie 28-29        
serie 7 serie 7             
serie 8 serie 8             
serie 9 serie 9            
serie 10 serie 10            

I 1995 fikk Kvinner og kreft finansiering til en ny runde med datainnsamling. I 1996-97 ble det sendt 12 omganger med spørreskjema til nye kvinner (serie 11-16, 19-24). I 2002 ble det sendt ut et oppfølgingsskjema til disse kvinnene i to omganger (serie 32 og 33). Kvinnene som hadde svart i serie 32 fikk et tredje skjema i 2010 (serie 46). 

Førstegangsutsendelse
1995 -96
Andregangsutsendelse
2002
Tredjegangsutsendelse
2004 -05
informasjonsskriv spørreskjema informasjonsskriv spørreskjema informasjonsskriv spørreskjema
serie 11 serie 11 serie 32-33 serie 32-33 serie 46 serie 46
serie 12-13 serie 12-13        
serie 14-15 serie 14-15        
serie 16 serie 16        
serie 19-21 serie 19-21        
serie 22-23 serie 22-23        
serie 24 serie 24        

Kvinner og kreft samarbeider med International Agency for Research on Cancer (IARC), som er WHO og UNs samarbeidsorganisasjon mot kreft med hovedkontor i Lyon, Frankrike. IARC utfører og samordner både laboratorie- og epidemiologisk forskning for å bekjempe kreft internasjonalt. Samarbeidet Kvinner og kreft er en del av kalles The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition og forkortes EPIC. Informasjon fra 37 200  deltakere i Kvinner og kreft er også sendt til IARC. Disse refereres til som den norske EPICkohorten. Data til EPIC.studien er hentet fra serie 28 og 29 med oppfølgingsdata fra serie 39 og 42.

Førstegangsutsendelse
1991 
Andregangsutsendelse
1998
Tredjegangsutsendelse
2004 -05
informasjonsskriv spørreskjema informasjonsskriv  spørreskjema informasjonsskriv spørreskjema
serie 17 serie 17 serie 30 serie 30 serie 37 serie 37
serie 18 serie 18        

I 2003 startet en ny runde med innsamling. Det ble sendt to runder med spørreskjemaer (serie 35 og 36). Kvinnene fikk et oppfølgingsskjema i 2011 eller 2014 (serie 47 og 48).

Førstegangsutsendelse
2003 -04
Andregangsutsendelse
2011 og 2014
informasjonsskriv  spørreskjema informasjonsskriv  spørreskjema 
serie 35-36 serie 35-36 serie 47-48 serie 47-48

De siste kvinnene som ble innrullert i Kvinner og kreft fikk tilsendt skjema i 2005-07. Disse ble sendt i fem omganger (serie 40-41, 43-45). Kvinnene har bare fått ett skjema.

Førstegangsutsendelse
2005 -07
informasjonsskriv spørreskjema
serie 40-41, 43-45 serie 40-41, 43-45