Matematikk- og realfagsdidaktikk

med fokus på ingeniørutdanning

Foto: Mostphotos

Om forskningsgruppa

Forskningsfeltet matematikk- og realfagsdidaktikk omhandler i utgangspunktet alle spørsmål om læring og undervisning av matematikk og realfag. Forskningsgruppa i matematikk- og realfagsdidaktikk med fokus på ingeniørutdanning har medlemmer på tvers av instituttene ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, medlemmer som alle er interessert i å utvikle og forske på didaktiske problemstillinger innen utdanningene våre. Forskningsfokus er ingeniørstudenter og hvordan tilrettelegge undervisning i matematikk og realfag for bedre læring blant disse studentene.

Vi har flere samarbeidspartnere, deriblant forskere og forskningsgrupper ved NT-fakultetet (UiT), Nord Universitet (NORD), Universitetet i Agder (UiA), Luleå Tekniske Universitet (Sverige), BRNO University of Technology (Tsjekkia)


ProsjekterMedlemmer


Publikasjoner

Se vitenskapelige publikasjoner registrert i Cristin

Matematikk- og realfagsdidaktikk – med fokus på ingeniørutdanning


Postboks 385, 8505 Narvik
Lodve Langes gt. 2, 8514 Narvik
+47 76 96 63 04
ragnhild.rensaa@uit.no

Our projectsLogg inn / Login