Samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier (SKO-studien)


Image caption Illustrationphoto of a family holding hands

Formålet med studien er å undersøke ulike faktorer som er forbundet med god kvalitet innen kommunale tjenester for barn, unge og deres familier.

Om prosjektet

Noen av problemstillingene er:
  • Hvor tilfreds er foreldre med tjenestene som leveres hva synes de om konkrete aspekter som informasjon, medbestemmelse, ivaretakelse og samarbeid mellom ulike tjenester.
  • Hvilke organisatoriske faktorer er forbundet med bedre kvalitet på tjenestene?
  • Hvilken betydning har god samhandling mellom fagpersoner for kvaliteten på tjenestene som leveres til barn og deres familier?
  • Hvilke faktorer bidrar til arbeidsglede og engasjement og hva fører til stress og utbrenthet hos de ansatte?
  • Er det noen sammenheng mellom de ansattes opplevelse av arbeidet (engasjement og utbrenthet) og kvaliteten på tjenestene.
  • Hva skaper en kvalitetskultur?

Hva skal undersøkes?

I studien  skal vi undersøke ulike faktorer relatert til kvalitet i kommunale tjenester rettet mot barn, unge og deres familier. Dette innebærer tjenester som inngår i Familiens hus/Familiesentre eller er organisert på andre måter i kommunen. Vi inkluderer tjenester som svangerskapsomsorg, helsestasjon, PPT, barnevern, åpen barnehage og andre tjenester. Undersøkelsen skal gjennomføres i hele Norge og vi rekrutterer kommuner mellom 2014 og 2018. Prosjektet vil som helhet foregå 3 år etter siste rekruttering.

En viktig del av SKO-studien å kartlegge hvordan de ansatte opplever arbeidet sitt, samhandling, ledelse og kvaliteten på tjenestene som leveres. Vi vil også se nærmere på faktorer som utbrenthet og jobbengasjement. I tillegg vil vi finne ut om det er en sammenheng mellom de ansatte og brukernes vurderinger av tjenestetilbudet. Det betyr at SKO-studien både har en medarbeiderundersøkelse og en brukerundersøkelse.

Gjennomføring av studien

SKO-studien går over flere år, fra 2014 til 2020, og gjennomføres ved hjelp av spørreskjema til ledere, ansatte og foreldre. Tilsammen 33 kommuner har deltatt i SKO-studien. SKO-studien rekrutterer ikke lenger nye kommuner. Se oversikt over kommunene som har deltatt. 

Medarbeiderundersøkelsen

Målgruppen har vært ansatte som arbeider i tjenester rettet mot barn og unge deltar, det vil si både fagpersoner, ledere og ansatte i merkantile stillinger.  Undersøkelsen ble gjennomført med elektronisk spørreskjema, og de fleste kommuner har fylt ut skjemaet bare én gang, men noen kommuner vil bli spurt om å delta flere ganger. Ansatte i Familiens hus/Familiesenterer fulgt over en 3-årsperiode.

Brukerundersøkelsen

Studien har også gjennomført en undersøkelse blant foreldre som er brukere av følgende tjenester: helsestasjon, barnevern, PPT, åpen barnehage, svangerskapsomsorg og et generelt skjema for andre tjenester rettet mot barn og unge, som f. eks fysio/ergo, barnerehabilitering, foreldreveiledning etc.  

Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Det er 3 Ph. D. kandidater knyttet til studien, både med analyse av kvalitative og kvantitative data. Samarbeidspartnere er de andre regionsentrene RKBU Midt Norge, RKBU Vest & RBUP Øst og Sør, Professor Astrid Richardsen ved Handelshøyskolen BI, Professor Michael West ved Lancaster University UK og Forsker Marjatta Kekkonen, University of Jyväskylä Finland.

Kontakt

Mariann B. Hansen

Sabine Kaiser

Monica MartinussenMedlemmer:

Monica Martinussen (Principal investigator)
Mariann Bellika Hansen