Narrativer om recovery


Fortellinger om bedring: En kvalitativ studie om vendepunkter for psykisk helsepasienter med omfattende sykehusinnleggelseshistorie

Forskning tyder på at rehabilitering i lokalsamfunnet gir bedre langtidsresultater for de fleste med psykiske lidelser. En del pasienter med gjentatte sykehusopphold får likevel ikke god nok hjelp lokalt. Vi vil undersøke hvorfor noen pasienter ofte blir innlagt og hvilke tiltak som kan forbedre situasjonen. Vi ser også på om tjenestene møter deres behov og hvordan pasienters erfaringer kan bidra til ny innsikt. Vi gjennomfører en kvalitativ, narrativ studie for å forstå pasienters bedringsprosesser og identifisere effektive behandlingsmetoder.

Ph.D.-student: Henrik Wang-Iversen 

Ph.D.-prosjekt med samarbeidspartnere: Geir Fagerjord LoremHenriette Riley, Hanne Haavind, Kim McLeod

Prosjektperiode: 2022-2025Medlemmer:

Geir Fagerjord Lorem (Principal investigator)
Henrik Wang-Iversen


Finansiering:

Denne studien er støttet av "Nasjonalt program for integrert klinisk spesialist og PhD-utdanning for psykologer" i Norge. Dette programmet er et samarbeid mellom Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Trondheim), de regionale helseforetakene og Psykologforeningen. Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.