FemmEXD - Kvinner og menn diagnostisert med ADHD som voksne


Prosjektet er ledet av førsteamanuensis Marta Maria Goerecka i Forskningsgruppe for Atferd, aldring og demens ved Institutt for psykologi (IPS), UiT

Datainnsamlingen foregår ved Psykologisk klinikk ved IPS

FemmEXD Nevropsykologisk fungering og psykisk helse hos kvinner og menn diagnostisert med ADHD som voksne.

ADHD er en livslang lidelse som påvirker 2-7% av voksne, med økt risiko for fysiske og psykiske helseplager. Studier viser kjønnsspesifikke forskjeller i symptomer, hvor kvinner oftere viser uoppmerksomhet og impulsivitet, mens menn viser hyperaktivitet og atferdsproblemer. Disse forskjellene fører til diagnostiske utfordringer, spesielt hos kvinner som ofte blir identifisert senere i livet, vanligvis i forbindelse med behandling for andre psykiske lidelser som depresjon eller angst. Udiagnostisert ADHD hos kvinner øker risikoen for psykiske lidelser og sosiale utfordringer, samt påfører samfunnet økonomiske byrder. Det er et kritisk behov for å forbedre forståelsen av ADHD hos kvinner, spesielt de som er høyt fungerende kognitivt og som ofte blir oversett.

Prosjektet FemmEXD ønsker å undersøke hvordan mønstre av nevropsykologisk, nevrobiologisk og psykisk fungering er hos kvinner og menn diagnostisert med ADHD i voksen alder og sammenligne disse med kvinner og menn som ble diagnostisert i ungdom/barndom.Medlemmer:

Karen Hopmann
Ingvild Nordnes Myrbakk
Jørgen Sundby
Geir Fagerjord Lorem


Finansiering:

Internt ved Institutt for psykologi, UiT