Bokprosjektet Relasjoner i pedagogikken - i lys av Baumans teorier


Mirjam Harkesatd Olsen (red.). Bidrag fra seks av gruppas medlemmer. Publisert i 2016, Universitetsforlaget. 

Forlaget skriver dette om boken: 

Hvor mye betyr mellommenneskelige relasjoner for god klasseledelse? Hvor avgjørende er slike relasjoner for samarbeidet mellom skolen og hjemmet? Har relasjoner mellom mennesker innvirkning på læring?
Disse og flere andre spørsmål som knyttes til en pedagogisk forståelse av relasjoner, elevrelasjoner, lærer-elevrelasjoner, skole-hjemrelasjoner og skolens relasjon til lokalmiljøet, diskuteres i boka. Zygmunt Baumans teorier er gjennomgående i alle kapitlene. Ved å bruke Baumans begrepsapparat og hans sosiologiske blikk på samfunnet diskuterer de ulike kapittelforfatterne relasjonsbegrepet med bruk av andre termer og perspektiver enn det som tidligere har preget litteraturen om relasjoner og relasjonskompetanse.
Relasjoner i pedagogikken retter seg mot lærerstudenter, lærere og lærerutdannere.

Fra: https://www.universitetsforlaget.no/relasjoner-i-pedagogikken-1