Oversikt over aktiviteter i gruppa (2015-til i dag)


Gruppas faste møter og aktiviteter er listet i "Aktivitetsplan" over. 
Under er en oversikt over noen av de spennende aktivitetene vi har gjennomført siden oppstart. Lista er ikke komplett, men viser litt av variasjonen i aktivitetene vi samarbeider om i gruppa. 

 

 

Tirsdag 14. mars: Workshop med Gweno Williams fra NSC, Det norske studiesenteret i York
Rom 2045, fra 9:30-11:00. Felles lunsj i kantina etterpå.

Gweno skriver dette om seminaret:
Inclusive English resources and strategies for school and kindergarten teaching
PLEASE BRING AN EXTRA SOCK TO THE SEMINAR

Professor Gweno Williams from the Norwegian Study Centre, University of York, UK will introduce a wide range of inclusive language strategies and resources in English for learners from kindergarten to teenagers. This practical seminar sets out to emphasise inclusion, enjoyment and motivation, with the aim of developing students’ confidence in their ability to learn, as well as protecting their dignity. Gweno is lead editor of the Second Edition of Literature for the English Classroom: Theory into Practice (Williams and Normann, Fagbokforlaget, 2021), a book with 10 chapters which aim to address everything an English teacher in Norway might need. Gweno believes the English classroom should be an exciting and pleasurable space where all are welcome and included.

We look forward to seeing you at the seminar. Please don’t forget your extra sock!

Les mer om Gweno her: https://www.york.ac.uk/nsc/about-us/staff/#gweno

9. mars 2023: Nytt nettseminar - "Making a difference in & through inclusive education” 
Ved Professor Lani Florian fra Universitetet i Edinburgh. Forskningsgruppa møttes på rom Øksfjord til felles Zoom-seminar. Vi hørte innlegg av Lani Florian sine samarbeidspartnere, og et faglig foredrag av henne selv til slutt. 

9. februar 2023: Felles nettseminar om ‘Indigenous Pedagogies & Methodologies’
i regi av NTNU og OsloMet, klokka 18-20.
Program: 
Mai Britt Utsi: “Joiks of Memories, Crafts of Emotions/Muittuid luođit, dovdduid duojit: An Analysis of the Poetics of Varanger Joiks”
Margaret Kovach: “Introduction to Indigenous Research & Indigenous Methodologies”
Warren Cariou: “Learning through Storyways”
19:30-20:00 Q/A with Mai Britt, Margaret, and Warren

4. april 2022: Biesta-seminar
April, uke 14: I samarbeid med forskningsgruppen BiA – Barnehageforskning i Arktis arrangerer forskningsgruppen Inkludering og tilpasset opplæring (ITPO) Biesta-seminar. Kapitlet 'Qualification, socialization, subjectification. On the three domains of educational purpose' av Gert Biesta (i Sæverot og Werler (red.) Pedagogikkens språk - kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap) dannet grunnlag for en faglig diskusjon. 

September 2021: Høstseminar på Trasti & Trine, Alta
Lunsj-til-lunsj-seminar, 1.-2. september. Ketil Lennert Hansen presenterte fra prosjektet 'Psykisk helse blant samiske barn og unge'. Andre tema til diskusjon var 'Personvern i forskning' og bidrag til forskningsdagene. 

September og oktober 2020: Podcast
Vi lagde vi podcasten "Læringsrommet" i samarbeid med Altaposten, der vi sikk bruke studio til opptak. Klikk her så kan du høre alle sju episodene. 

Forskningsdagene 2020: Postere av kapitler fra bokserien Inkluderende skolemiljø
Til sammen ble 12 postere produsert, og trykket i A2. De ble hengt opp ulike steder på Campus under forksningsdagene.

November 2019: Fagdag om psykisk helse
Jon-Håkon Schultz var hovedforeleser. I tillegg var det innlegg fra felre av forfatterne av boka Psykosoialt miljø, som inngår i serien Inkluderende skoelmiljø. Altaskolene, PPT og andre samarbeidspartnere var invitert og det var stor interesse for arrangementet. 

Juni 2018: studier v/ NSC - Det norske studiesenteret i York
En uke med foreleseninger og læringsaktiviteter på det norkse studiesenteret - fokus på kommunikasjon, både muntlig og skriftlig. 

Januar 2016: Seminar med Per Bjørn Foros om 'Samfunnet i endring'
Zygmunt Baumans teorier sto i fokus da Foros innledet seminaret. Han gjennomførte et illustrert drama i tre akter: Samfunnet i endring - fellesskapets skjørhet - ungdom i skvis. Foros snakket inspirerende om samfunnets bevegelese fra modernitet via an flytende modernitet til dagens nye fasthet. Mange av hans poenger førte til refleksjoner og innspill fra deltakerne. Etter Foros presenterte tre av de som bidro med kapitler i boka sine foreløpige ideer til kapitlet. 

Felles bokprosjket 2015-16: Relasjoner i pedagogikken - i lys av Baumans teorier 
Mirjam Harkestad Olsen, red.
Mange i gruppa bidro med kapitler i boka som vi jobbet med i nesten to år. Den ble publsiert på Universitetsforlaget. Se mer om boka her.

19. november 2015: Faglig samtale med Professor Emeritus Gunnar Stangvik
Stangvik innledet med å trekke linjene gjennom den pedagogsike og spesialpedagogiske historien og deretter snakke om de ulike paradigmene som preger debatten om inkludering. Ansatte både i Alta og Tromsø deltok, sistnevnte via Skype (!).